Rektit tedavisi

Makat kanalını da içine alan kalın bağırsağın son 15 cm’lik bölümünün iltihabı, rektit veya proktit olarak adlandırılır. Tedavisinde aşağıdaki ilaç ve yöntemler kullanılır.

·5 aminosalisilat (5-ASA), mesalamine içeren lavman

· Antibiyotikler: Antibiyotiğe bağlı oluşan rektit tedavisinde kullanılan ve yoğun antibiyotik kullanımı sonucunda oluşan zararlı bakterileri yok etmek için metronidazol ve vankomisin adlı antibiyotikler kullanılmaktadır.

· Kortizonlu lavman

· Sukralfat

· Misoprostol: prostaglandin E1 analoğu

· Formalin: % 4’lük formalin uygulanması

· Loperamid

· Sunitinib

· Sorafenib

· Antioksidanlar (A, C ve E vitamini)

· Butirik asit

· Endoskopik olarak lazer (Argon veya Nd:YAG) ile yakma

· Endoskopik olarak bipolar koagülasyon (BICAP) ile yakma

· Formol tedavisi (endoskopi ile uygulanır)

· Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi

· Radyofrekans tedavisi (RF)

· Kryoablasyon (dondurarak tedavi)

· Destek tedaviler: Probiyotikler, Omega-3 yağ asitleri (balık yağı), Glutamin ve akupunktur

· Cerrahi: yakınmaların şiddetli olduğu olgularda bağırsak, stoma (kolostomi, ileostomi, bağırsak torbası, bağırsak kesesi, pislik torbası) şeklinde karın derisine ağızlaştırılır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir