İdrar yapamama nedenleri ve tedavisi

Anüri

Böbreklerde idrar yapımının durmasıdır, idrar yapılmadığı için mesane boştur. Hasta hiç idrara çıkmaz. Böbrek fonksiyonları durduğu için, aaaabolizma artıkları kanda birikerek kanın Ph’sını bozar. Anüri, kanda üremiye neden olur. Üremi öldürücü bir sonuçtur.

Oligüri

Böbreklerde idrar yapımı çok azalır. Hasta çok az miktarda idrar yapar. Böbrek fonksiyonu azalmış ve böbrek yetmezliği başlamıştır.

Poliüri

Hasta her idrara çıkışta normal miktarın üzerinde idrar yapar. Böbreklerden emilen sıvının tamamı idrar olarak dışarı atılır.

Diürez

Hasta sık sık idrar boşaltır. Her boşaltım normal miktardan azdır. Yani idrar yapma sayısı, günlük

olarak artar.

Hematüri

Normal olarak idrarda 3-4 lokosit vardır. Eritrosit ise idrarı kan rengine dönüştürecek sayıda yoktur. Hematüri, idrarda kan bulunmasıdır. Kanın rengi kırmızıdır. İdrar yollarında meydana gelen kanamalar sonucu idrara kan karışır.

Piyüri

İdrarda iltihabın olmasıdır. İdrar yolları enfeksiyonlarında iltihap idrara karışır. İdrarın rengi iltihaptan dolayı bulanıktır.

Albuminüri Nedir

İdrarda albuminin bulunmasıdır. Albumin kan plazmasında bulunan kan proteinidir. Önemli böbrek hastalıklarında albumin idrara karışır.

Glükozüri Nedir

idrarda glikoz (şeker) bulunmasıdır. Glikoz oranı kanda yükselirse, gli*koz idrara geçer. Normalde idrarda glikoz bulunmaz. Şekerli besinlerin fazla alınması halinde idrarda glikoz görülebilir. Bu durum geçicidir.

Disüri Nedir

Hasta idrarını zor yapar, idrar boşaltım süresi uzar.

Retansiyon Nedir

Normal olarak böbreklerde yapılan idrar, idrar torbasında (mesane) biri*kir.

Mesanede biriken idrar belli bir doluluğa ulaşınca refleks ofarak sifinkter açılır ve idrar üretra yoluyla dışarı atılır. Retansiyonda idrar torbası dolu olduğu halde sifinkter açılmaz.İdrar ancak katater uygulanarak boşaltılır.

İdrar Boşaltımı, Hastaya Ördek – Sürgü Verme, İdrar Hastalıkları

İdrar Yapamama, İdrar Yolları Enfeksiyonları

Besinlerle alınan sıvılar, sıvı içecekler, ve aaaabolizma sonucu açığa çıkan sıvıların büyük bir kısmı vücutta kalır. aaaabolizma sonucu meydana gelen artık maddelerle birlikte, vücut için gerekli olmayan sıvı idrar ve ter olarak dışarı atılır.

Böbrekler, üreterler, mesane ve üretradan meydana gelen boşaltım sisteminden atılan sıvıya İDRAR denir.

İdrarın rengi beslenmeye ve alınan ilaçlara göre değişmekle birlikte nor*mal rengi açık sarıdır. İdrarın içinde bulunan üre ve diğer artık maddeler id*rara özel bir koku verir. İdrarın yoğunluğu 1010-1020 arasında değişir. Her idrara çıkışta normal olarak, 200-400 cc idrar dışarı boşaltılır.

İdrar çok önemli bir teşhis aracıdır. Mikrobiyolojik, kimyasal, makrosko-pik ve mikroskopik olarak laboratuvarda incelenir, içindeki maddelerin normal değerler üzerinde olması, hastalık teşhisinde yardımcı olur.

İdrar Tıkanıklığında Alınacak Önlemler

idrar boşaltımı yapamamanın bir çok nedeni vardır. Alınacak önlemler nedene yönelik olmalıdır. Bu nedenlerin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Has*tada anüri olabileceği gibi mesanede retansiyon da olabilir. Sonuç olarak hasta idrar çıkartmaz.

İdrar tıkanıklığı bir çok nedenleri olabilir.

Bu nedenlerden bazıları şunlardır.

• Anüri,

• idrar retansiyonu,

• Batın ameliyatları,

• Batın travmaları,

• Psikolojik nedenler,

• Mesane ve üretranın patolojik hastalıkları.

İdrar boşaltımı yapamayan hastalara aşağıdaki işlemler uy*gulanır.

Bu uygulamalardan bazıları şunlardır.

• Spazm nedeniyle idrar yapamamada batına sıcak uygulanır.

• Sıcak su dolu küvete oturtulur.

• Pupis üzerine sıcak su dökülebilir.

• Psikolojik spazm varsa, musluktan akan su sesi ile hasta uyarılabilir.

Aranan Kelimeler:


  1. İyi günler ben 18 yaşındayım idrarimi yaparken tam olarak yapamıyorum içimde kaliyo ve bu beni çok rahatsız ediyo saatlerce bekliyorum ama olmuyor napmam gerekiyo lütfen yardımcı olun

  2. idrarımı yapamıyorum üroloji gittim testler yağpıldı hiç bir şey çıkmadı nöroloji ye gittim bel fıtığı teşşisi konuldu ve ameliyat dediler

  3. Ben 05.03.2014 te is kazası geçirdim o günden buyana idrarımı zor yapıyorum uroloji ye gittm ürodinami mesaneye su damlatma,neye idraryolu ve mesaneye kamera ile bakalım kimil

  4. İdrarımı tam yapamıyorum mesanede kalıyor. Ürolojiye gittim bir kaçtane test yaptılar ve tank kullanmam gerektiğini söylediler.Acaba bi tedavisi var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir