Kanserli böbreğe korumalı tedavi

Böbreğin tümörden temizlenirken zarar görmemesi için en fazla 25 dakikalık bir zaman vardır. Robotik cerrahi ile 25 dakikada tümör temizlenip damarlar bağlanabiliyor

Son yıllarda, ülkemizde ve dünyada böbrek kanseri görülme sıklığı hızla artıyor. 2012 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 84 bin 400 yeni böbrek kanseri vakası bildirilmiştir. Bununla birlikte insanların bilinçli ve düzenli olarak sağlık taramalarından daha sık bir şekilde geçmeleri, böbrek kanserlerinin küçük boyutlarda saptanmaları ve ileri cerrahi yöntemlerle alınabilmeleri ile böbrek kanserine bağlı yaşam kayıpları son yıllarda önemle oranda azalmıştır.
Memorial Şişli Hastanesi Robotik Cerrahi Merkezi’nden Üroloji Uzmanı Doç.
Dr. Murat Binbay, böbrek tümör cerrahisi ve hastaya konfor sağlayan robot teknolojisinin önemini anlattı…
Tedavide kemoterapi ve radyoterapi etkili değil
Böbrek kanserlerine radyoterapi ve kemoterapinin tedavi edici etkisi bulunmamaktadır.
Bu yüzden hastalıktan kurtulmanın en iyi ve etkin yolu, hastalığı erken evrede yani böbrek dışı noktalara dağılmadan yakalamak ve kanserli dokuyu cerrahi olarak keserek çıkararak vücut dışına almaktır. Böbrek kanserinin evresi tespit edildikten sonra bir tedavi planı oluşturulur. Vücuda yayılmamış böbrek kanserlerinin tedavisi ürologlar tarafından yapılırken, vücuda yayılmış böbrek kanserlerinin tedavisinde ürologlar ve medikal onkologlar birlikte çalışır.
4 santimden küçük tümörlerde böbrek korunabilir
Bundan 10 yıl öncesine kadar böbrek kanseri vakalarında, tümörlü böbrek bir paket gibi hiç açılmadan tamamen alınmaktaydı. Son yıllarda böbrek dokusunun önemi, yapılan çalışmalar ile kavranmıştır. Böbrek tümörü cerrahisinde, yalnızca tümörün alınarak hastanın böbreğini kaybetme riskinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Kapalı cerrahide tıbbi bilimsel kanıt olarak gelinen nokta; 7 cm’nin altındaki tümörlerde, eğer teknik olarak mümkünse, sadece kanserli dokunun alınmasıdır. 4 santimin altında olanlar ise mutlaka kapalı teknikle alınmakta ve böbrek dokusu korunmaktadır.
Ancak eğer tümör 7 santimden büyükse, böbrek de tümörle birlikte çıkarılmaktadır.
Tümör küçük yakalanırsa iyileşme oranı yüzde 97
Böbrek kanserinde tümörün 4 ve 4 santimden daha küçük boyuttayken yakalanması, hastanın yaşam süresi ve konforu açısından çok önemlidir. 4 santimden küçük tümörlerin metastaz riski yüzde 3’tür ve bu da hastanın tümör çıkarıldıktan sonra kanserden kurtularak yüzde 97 oranında sağlığına kavuştuğunu gösterir.
Kitle çıkarıldıktan sonra böbrek sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmekte ve hasta ek tedavilere gerek kalmadan yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmektedir


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir