Laborantlar için Pratik Bilgiler Yeni

Öncelikle bu bilgileri kendim yaşadığımı belirtmek isterim.Laboratuvar ortamında işlerin en yoğun olduğu ortamda pratik bilgiler hepimizin mutlaka işine yarayacaktır.. O yüzden bu yazıyı sonuna kadar okumanızda fayda var Belki bildiğiniz şeylerde vardır ama emin olun bilmediklerinizde olacaktır.. İşte Tavsiye ve Pratik Bilgiler Aranan Kelimeler:laborantlara sertifikaAPSOLÜ BAZOF?L Sprstik laborant bilgilrintd 1:40 anlama gelirmadde kullan?m idrardaki hangi […]

Laborant ve laboratuvarlar için yeni genelge

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ‘992 ve 3153 sayılı kanun kapsamında laboratuar başvuruları hakkında’ bir genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede, açılmış ve açılacak olan müstakil, özel hastanelerin veya tıp merkezlerinin bünyesinde kurulan laboratuarların ruhsat başvurularındaki aranılacak belgeleri, hizmet gerekleri ile iş ve işlemler yönünden yeniden düzenlendiği belirtiliyor. Genelgeyle, söz konusu laboratuarların açılmasına […]

Kültür Testleri

BALGAM KÜLTÜRÜ: AC’lerdeki patojenler saptanır.Sabah ilk balgam alınmalıdır. Ağız çalkantı suyu, virüs izolasyonu ve mycoplasma tanısında kullanılır. Balgam veremeyen hastalarda, Tbc tanısında, açlık mide suyu aspirasyonu kullanılır. BOĞAZ KÜLTÜRÜ: Tansil ve farinksten alınır. Eritematöz veya pürülan bölgelerden alınır. Boğaz enfeksiyonlarının % 90’ı viral, % 10’u ise bakteriyeldir. Kültür alınırken, boğaz salgısı steril eküvyon ile alınır. […]

İdrar ve Gaita Testleri

İDRARDA BİLİRUBİN: Normalde, saptanabilir düzeyde bilirubin rutin uygulanan metodlarla idrarda bulunmaz. İdrar bilirubininin arttığı bazı durumlar: – Obstrüktif sarılık – Hepatosellüler sarılık – Kanda direkt bilirubinin arttığı diğer tüm patolojiler İDRAR DANSİTESİ: Normal idrar dansitesi 1003-1030 arasında kabul edilir. İdrar dansitesini arttıran bazı olaylar: – İdrarın soğutulması – İdrarda protein atılımı – İdrarda radyolojik kontras […]

Elisa Testleri

ASO:  A grubu ß-hemolitik streptekoklar, streptolizin-O adı verilen bir hücre dışı madde üretir. Bu madde, antistreptolizin denen özgün antikorun oluşumuna yol açar. Olağan koşullarda, antistreptolizin-O titrasyonu görece düşüktür (çocuklarda 333 ünite genç erişkinlerde 250 ünite). Oysa A grubu bir streptekok enfeksiyonu, özellikle bademcik iltihabı ya da diş apsesi gibi bir enfeksiyon odağıda varsa, bu değerlerin […]

Hormon Testleri

TSH (Tiroit Slimülon Hormon): Normal Değer: 0,25-5 mlu/ml Tiroidin ici salgı etkinliğini uyaran ve ön lipofizin bazafil hücrelerinden salgılanan glikoprotein yapısında olan bir hormondur.Bu uyarı sonucunda kana tiroksin ve triiyodotironin hormonları salgılanır.Tiroit hormonları glukoz emilimi, glikoneogenez,insülin sekrezyonu gibi melabolizmaları arttırarak karbohidrat metabolizmasını arttırmaktadır. Ayrıca normal büyüme ve gelişme için gereklidir. TSH’ın Arttığı Durumlar: – Hipotiroidi […]

Hemotoloji Testleri

BAZOFİLLER (BA): Analiz Materyali: Tam kan Alternatif Materyal: — Stabilitesi: Oda ısısında yaklaşık 4-6 saat Normal değerler: — Bazofil düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler: – Bazofilik lösemi – Miyeloproliferatif hastalıklar – Mastositosis – Hadgkin hastalığı – Kolit – Hipotiroidi – DM Bazofil düzeyinde azalmaya yol açan bazı sebepler: – Akut romatizmal ateş – Lober […]

Biyokimya Testleri

ALBUMİN: Albumin; metalleri, iyonları, yağ asitlerini, aminoasitleri, metabolitleri, enzimleri, hormonları ve ilaçları bağlar. Serum albumininin yarı ömrü 17-26 gündür. Albumin karaciğerde oluşturulur. Normalde az miktarda albumin, dışkı ve idrarla atılır, karaciğerde katabolize olur. Albumin, total proteinin yaklaşık %45-55’ini meydana getirir. Albumin/globulin oranı1-2,5 arasında bulunur. Normal Değerler: 3,8-5,4 g/dl Albuminin arttığı durumlar:Nadiren serum albumini artar.Artması spesifik […]

Tahliller ve Anlamları-A

ADENOVİRÜS IgG Normal Değer: Negatif Kullanımı: Üst ve alt solunum sistemi, konjonktivit ve ishal etkeni olan Adenovirüse karşı gelişen bağışıklığın gösterilmesinde kullanılır. Nadiren fatal enfeksiyonlara neden olmasına rağmen yenidoğan ve çocukluk döneminde %50 oranında uzayan enfeksiyonlara neden olabilir. Özellikle transplantasyon sonrasında ve immünsuprese şahıslarda ağır enfeksiyonlara neden olabilir. ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA) Normal Değer: 5-20 U/L […]

Tahliller ve Anlamları-Y

YARA KÜLTÜRÜ Kullanımı: Yara enfeksiyonuna neden olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu YENİDOĞANDA KALITSAL METABOLİK HASTALIK TARAMASI (ES TANDEM MASS SPEKTROMETERE İLE) Kullanımı: Örnekte fenilalanin, tirozin, metionin, valin, lösin/izolösin, glisin, sitrülin ve ornitin amino asitleri ile açilkarnitin düzeyleri değerlendirilerek yenidoğanın tabloda verilen kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden taranması amacıyla kullanılır. Aranan Kelimeler:c8/c12 tandemGPCA TAHL?Lmetabolik glisin tahlil sonuçlar? anlamlar?sitrulin […]

Tahliller ve Anlamları-V

VAJİNAL KÜLTÜR (Servikovajinal kültür) Kullanımı: Candida, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyonu VALPROİK ASİT Normal Değer: Terapötik konsantrasyon 50-100 mg/ml Toksik konsantrasyon >100 mg/ml Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. VANİLMANDELİK ASİT (VMA, 3-Metoksi, 4-Hidrosimandelik asit) Normal Değer: 6-12 ay 0,50-2,00 mg/gün 1-5 yaş 0,50-2,50 mg/gün 6-12 yaş 0,75-3,00 mg/gün 13-15 yaş 1,00-6,00 […]

Tahliller ve Anlamları-H

HOMOVANİLİK ASİT (HVA) Normal Değer: 24 saatlik idrar 3-5 yaş 1,40-4,30 mg/gün 6-12 yaş 2,10-4,70 mg/gün 13-15 yaş 2,40-8,70 mg/gün >15 yaş 1,40-8,80 mg/gün Kullanımı: Dopaminin majör terminal metabolitidir. Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastomanın tanı ve takibinde kullanılır. 24 saatlik idrarda ölçüm yapılması tercih edilir. HPV PCR ve GENOTİP TAYİNİ Normal Değer: Negatif Kullanımı: Servikal kanserler, […]

Tahliller ve Anlamları-U

UNKOJUGE E3 ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (Triple test) Normal Değer: NTD için 1/1000, Trizomi 21 için 1/270 ve Trizomi 18 için 1/100’ün üzerindeki değerler riskli olarak kabul edilir. Kullanımı: Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin […]

Tahliller ve Anlamları-T

TACROLİMUS (FK506) Normal Değer: Terapötik konsantrasyon 5-20 ng/ml Toksik konsantrasyon >40 ng/ml Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT) Kullanımı: İdrarda patolojik bulgulara neden olan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. TAM KAN SAYIMI (Complete blood count, CBC, Hemogram) Kullanımı: Hematolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır. Hastanın genel sağlık […]

Tahliller ve Anlamları-S

SAFRA ASİTLERİ Normal Değer: Açlık 0-10 mmol/L Tokluk 0-15 mmol/L Kullanımı: Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir. Normalm bireylerde yemek sonrasında safra asitleri sadece hafif düzeyde yükselirken, siroz, hepatit, kolestaz, portal ven trombozu, Budd-Chiari sendromu, kolanjit, Wilson hastalığı ve hemakromatozisde ise çok yükselir. İntestinal […]