Brucella nedir Neden Olur Tedavisi Nasıl Yapılır

Ne Brucella nedir?

Brucella bulaşıcı bir hastalık bakterilerin cins Brucella dan kaynaklanıyor. Bu genellikle keçi, koyun, deve, domuz, Elk, geyik, sığır gibi hayvanlar, etkileyen bir enfeksiyon, ve köpek olduğunu. Insanlar ne zaman kontamine hayvan ve hayvan ürünleri ile temas bruselloz geliştirmek. Bruselloz belirtileri genellikle grip hastalığı gibi benzer.

Insan bruselloz bu dünyada bulunan bir hastalık olduğunu ve 500.000 ‘den fazla vaka yıllık gerçekleşme oranına sahip. Brucella daha yaygın bölgelerde daha az kurulan hayvan ile hastalık kontrol programları oluşmaya ve yerlerde kamu sağlığı girişimlerin daha az etkili olabilir eğilimindedir. Yüksek riskli alanlarda (Portekiz, İspanya, Güney Fransa, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kuzey Afrika), Güney ve Orta Amerika, Doğu Avrupa, Afrika, Asya, Karayipler, Orta ve Doğu Akdeniz Havzası içerir. Amerika Birleşik Devletleri’nde çok daha az, sadece 100-200 insan durumlarda ile ortak, brusella her yıl bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri olgularda bu azalma etkili hayvan aşılama programları ve süt pastörizasyon bağlı olduğu hissedilir.

Ne bruselloz tarih nedir?

Brucella antik çağlardan beri var olduğu sanılan bir hastalıktır, ilk olarak daha 2.000 yıl önce Romalılar ve Hipokrat tarafından daha tanımlanmıştır. O 1887 yılına kadar bir İngiliz hekim Dr. David Bruce, organizma izole olmadığı Malta adası birkaç Ölen hastalardan bruselloz neden olur. Bu hastalık Akdeniz ateşi, Malta humması, Kırım ateş, Bang hastalığı, ve inip çıkan ateş ateş hastalığı ile ilişkili relapsing doğa (nedeniyle) dahil olmak üzere, tarih boyunca bir çok isim olmuştur.

Ortalarından 20. yüzyılda, Brucella bakterileri de Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir biyolojik silah olarak kullanmak için geliştirilmiştir. Biyolojik savaş amaçlı bruselloz kullanımı daha sonra 1969 yılında Başkan Nixon tarafından yasaklandı.

Brucella ne sebep olur?

Bruselloz sistemik bir bulaşıcı hastalık belirli hayvanlardan insanlara (zoonotik hastalık) bulaşır. İnsanlarda Bruselloz Brucella bakteri ağırlıklı olarak dört farklı türü: Brucella melitensis (keçi, koyun, deve), Brucella suis (domuz), Brucella abortus (inek, manda, Elk, deve, Yaks) ve Brucella canis (köpek) neden olduğu . Bütün bu türlerin rağmen insan bruselloz neden olabilir, Brucella melitensis en yaygın dünya çapında olup bruselloz en ciddi durumlarda neden hissedilir.

Brucella nasıl bulaşır?

Bruselloz hayvanlardan insanlara çeşitli yollarla bulaşır. Iletim en yaygın rota insan çiğ süt veya peynir enfekte koyun ve keçi den tüketmek oluşur. Enfekte hayvanların kendi sütüne ve organizma döken eğer insanlar yemek veya içmek bu etkilenen hayvanlardan süt ürünleri bölgelrde, onlar bruselloz gelişebilir.

Brucella insanlar için organizmanın inhalasyon veya enfekte hayvan salgıları ile doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Bakteri, deri, veya yoluyla sonları ile enfekte sekresyonların sıçramasına gelen mukozaların pozlama / konjonktiva aerosolized sekresyonların inhalasyon yoluyla vücuda giriş kazanabilir. Giriş bu yolları ile, bruselloz bu veterinerler etkileyebilecek bir meslek hastalığı olduğunu, mezbaha çalışanları, kasaplar, avcılar, laboratuvar personeli ve yakından hayvancılık (örneğin çalışma kişilerin, çiftçiler ve çobanlar).

Son olarak, hayvancılık aşı Brucella abortus karşı da insanlarda bruselloz yol açabilir kullanılan kazara enjeksiyon. Insandan insana geçmesi çok (yoluyla cinsel temas nadirdir ve emzirme).

Ne belirti ve bruselloz belirtileri nelerdir?

Belirti ve brusella belirtileri gün aya kadar gelişebilir sonra organizma (kuluçka dönemi) için ilk pozlama. Bazı kişiler hafif belirtiler gelişebilir, Başkaları uzun vadeli kronik belirtileri geliştirmeye devam edebilir.

Işaret ve brusella belirtileri geniş ve pek çok diğer ateşli hastalıkların benzer olabilir. Aşağıdakileri

ateş (en sık bulgu, ve aralıklı olabilir ve relapsing),

terleme,

vücut ağrıları,

eklem ağrısı,

yorgunluk,

güçsüzlük,

baş dönmesi,

baş ağrısı,

depresyon,

sinirlilik,

iştah kaybı,

kilo kaybı,

öksürük,

solunum zorluğu,

göğüs ağrısı,

karın ağrısı,

Genişlemiş karaciğer ve / veya dalak.
Diğer belirti ve bulguları da bruselloz ile mevcut olabilir. Hastalığın şiddeti gibi bazı değişkenler, hastalık kronikleşmesinde ve komplikasyon gelişimi tüm klinik bulgular hastalığı ile ilişkili etkileyebilir.

Brucella nasıl teşhis edilir?

Bruselloz tanı yapma bazen benzer belirti ve bulguları diğer ateşli hastalıklarda paylaşılan nedeniyle zor olabilir. Doğru bir tarih sağlık-bakım sağlayıcısı tarafından (seyahat tarih, meslek, hayvan pozlama, vb dahil) elde edilen çok olası bir tanı olarak bruselloz şüphesiyle yükseltilmesi yararlı olabilir.

Genel, kan testleri ve kan / doku kültürde bruselloz tanı yapmak için gereklidir. Sık kan testleri tanı yapmak için kullanılan bakterilere karşı antikor için test ve kan kültürlerinden izole organizma içerir. Vücut dokusu Biyopsi kemik iliği veya karaciğer (gelen, örneğin) de tanı yapımında yardımcı olabilir. Anemi göstermek ek kan testleri, düşük trombosit, düşük bir beyaz kan hücre sayımı, ve yükselmiş karaciğer fonksiyon testleri.

Diğer görüntüleme çalışmaları ve prosedürleri de başlangıçta bireyin belirti ve bulgular bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Bu testler, MR, röntgen, ultrason, lomber ponksiyon (TAP) omurilik, eklem aspirasyon veya bir elektrokardiyogram (EKG) tarama CT içerebilir.

Ne için bruselloz tedavisi nedir?

Bruselloz tedavi taşı antibiyotikler olduğu. Yüksek nüks oranı hastalığına bağlı nedenle, multidrug (iki veya daha fazla) antibiyotik rejiminin kullanmanız önerilir. En sık kullanılan antimikrobiyaller), rifampin (Rifadin), gentamisin (Garamycin) ve trimetoprim-(Bactrim, Septra) sülfametoksazol streptomisin doksisiklin (Vibramycin içerir. Antibiyotik kullanılan kombinasyonu hastalığın şiddeti, yaş ve gebelik göre değişir.

Genel olarak, tam altı antibiyotik haftalık kurs, ve hemen tedavi belirtilerinde bir gelişmeye yol açabilir ve önerilen de bruselloz komplikasyonlar ile ilişkili engelleyebilir. Ancak, hastalığın nüks oranları hala 5% -10% hakkında, tedavi bile vardır. Hastalığın şiddetine bağlı olarak, ilgili komplikasyonlar (eğer varsa) ve tedavi süresi, iyileşme birkaç hafta ile bir kaç ay sürebilir.

Nadiren, cerrahi müdahale bazı komplikasyonlar abse oluşumu veya kalp kapak hastalıkları gibi bruselloz, ilişkili için gerekli olabilir. Kişisel sağlık kuruluşu cerrahlar dahil diğer hekimler, bulaşıcı hastalıklar uzmanı, nörolog veya danışmak gerekebilir.

Ne bruselloz komplikasyonlar nelerdir?

Genel olarak, eğer uygun bir zamanında antibiyotik belirtilerin başlangıcı sonra tedavi edilen, brusella hastalarda prognoz mükemmeldir. Mortalite oranı düşüktür (<% 2). Ancak, bazı potansiyel komplikasyonlar ve geliştirmek için aşağıdaki organ sistemlerinin tutulumu içerebilir:

Kemik ve eklem

Sakroiliit, spondilit ve osteomiyelit

Kardiyovasküler

Ölüm Endokardit (birincil neden), miyokardit ve perikardit

Merkezi sinir sistemi (neurobrucellosis)

Meningoencephalitis

Gastrointestinal

Hepatit, hepatik abse, kolit ve spontan peritonit

Ürogenital

Orşit

Pulmoner

Pnömoni

Oküler

Optik nörit ve üveit

Bruselloz nasıl önlenebilir?

Bruselloz önleme çeşitli önlemler vasıtasıyla elde edilebilir. İnsanlarda bruselloz önlemede en önemli adım kontrolü ve bir rezervuar olarak hizmet hayvanlarda enfeksiyon ve / veya ortadan kaldırılması ile başlar. Bu hastalık kontrol kuruluşlar yerel kamu sağlık kuruluşları ve hayvan arasında eşgüdümlü bir çaba gerektirir. Bu hedefe ulaşmak için en etkili tedbirler hayvan aşılama programları, hayvan test ve enfekte hayvanların ortadan kaldırılması sayılabilir. Hiçbir insan aşısı şu anda mevcuttur.

Yerlerde hastalığın eradikasyonu, önleyici tedbirler insanlara bulaşma riskinin azaltılması hedefleniyor mümkün olmayabilir. Bu önlemler içerebilir

süt ürünlerinin pastörize;

süt ve peynir gibi bölgelrde süt ürünlerinin tüketimi kaçınmak;

az pişmiş et tüketiminin önlenmesi;

uygun bariyer önlemleri kullanarak (bu bruselloz için bir meslek riski için aerosoller ve vücut sıvıları maruz önlemek için eldiven, maske, vb) gözlük;

Potansiyel olarak enfekte örnekleri ve uygun biyogüvenlik düzeyi III önlemlerin alınabilmesi konusunda laboratuvar işçileri uyardı.
Brucella Bir Bakışta

Brucella bulaşıcı bir hastalık bakterilerin cins Brucella dan kaynaklanıyor.
Bruselloz bazı hayvanların bu insanlara bulaşan bir enfeksiyondur.
Insanlar zaman çiğ süt ve peynir yenmesi kontamine hayvan ve hayvansal ürünler, en sık temas bruselloz kazanmak.
Bruselloz belirtileri ateş, terleme, vücut ağrıları ve eklem ağrıları olabilir.
Brucella genelde, kan testi ile teşhis edilir ve kan ve diğer vücut dokulardan organizma izole ederek.
Bir multidrug antibiyotik rejimi bruselloz tedavi taşıdır.
Bruselloz komplikasyonlar çeşitli organ sistemleri içerebilir.
Brucella hayvanın hastalık kontrol tedbirleri, bölgelrde süt ürünleri kaçınma ve mesleki koruyucu önlemler önlenebilir.

Aranan Kelimeler:


  1. ben 2000 yılında geçirdim bu kahrolası hastalığı igne ilaç kullandım ayağa kalktım şükür fakat arada nöbetleri halaoluyor dikkat.haar bırakıyır.bilgi verebilirim

    1. meraba.. bu hastalığın bir perhizi varmıdır. hayvansal gıdaların yasak olduğunu bilişyorum tedavi süresince .ama internette öyle bişe yazmıyoo. ben ne yiyecem ne yemiycem bilmiyorum. ilacada başladım…

  2. Bana bu hastalığın tanesini koydular hangi hastanede bu tahlilleri yaptırabilir hangi hastaneye gitmem lazim

  3. Hocam merhaba bende bir sene oldu brsullez hastalik teshis konulmusti o hamila kalmama engelmi lutfen bir bilgi verseniz cok sevinirdim

  4. merhaba,

    eşime bir hafta önce brusella teşhisi koyuldu. ilaç tedavisine başlandı. 6 haftalık bir ilaç tedavisi olacağını söylediler. eşim 2 haftadır yürüyemiyor, uzandığı yerde bile canı acıyor. depresyona girmiş durumda iyleşeceğime daha fazla ağrı çekiyorum diyor. tedavi süresince bu normal mi? ne kadar zaman sonra ağrıları azalmaya baslar? evde tedavi normal mi? daha önce brusella geçirmiş bir tanıdığımız 6 ay hastanede yattığını gözlerinin kör olduğunu söylüyor. hastalık ileler diye çok korkuyorum. ilaç tedavisine başladıktan sonra hastalıkta ilerleme mümkün mü?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir