Gözde bıçak değmeden tedavi

No Touch Lazer teknolojisinde tedavi kişinin göz numarasına özel olarak uygulanıyor. Bir dakika gibi kısa bir sürede görme kusurları düzeltiliyor ve gözlüklerden kurtuluyorsunuz
Gelişen teknolojiler sayesinde artık ameliyat süreleri kısaldı, enfeksiyon riskleri azaldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muharrem Karakaya, göze dokunmadan yapılan ameliyat yöntemi No Touch Lazer ile ilgili sorularımızı yanıtladı…
Son zamanlarda adını sıklıkla duymaya başladığımız No Touch Lazer nasıl bir tedavidir?
No Touch Lazer tedavisi göze hiçbir mekanik ekipman değmeden yapılan bir cerrahidir. Lazer cerrahileri arasında cerrahi sırasında hasta konforu en yüksek olan tedavi şeklidir. Lazer tedavilerindeki temel amaç ve hedef; korneanın yeniden şekillendirilmesidir. Bunu yapmak amacı ile excimer lazer kullanılıyor. Excimer lazer çevre dokulara hiçbir şekilde ısı hasarı vermiyor, bu sayede de olumsuz yara yeri problemleri görülmüyor. Bir de excimer lazerle kornea dokusuna milimetrenin binde 1’i oranında bir hassasiyette şekil vermek mümkün. Korneanın şekillendirilmesi stroma denilen daha bir iç tabakada olmak zorunda, stromayı kaplayan epitel dediğimiz doku yaralandığında tekrar iyileşme özelliğine sahip ve normal korneanın sağlığını sürdürmesi için mutlaka gerekli. No Touch tedavisinde bu epitel tabakasını da lazer sayesinde geçiyor ve alttaki stroma dokusuna kalıcı olan şeklini veriyoruz.

TEK BİR LAZER ÇEŞİDİ YOK
Lazer tedavisi hep aynı yöntemle mi yapılıyor, başka yöntemler de var mı?
Lazeri; çok hassas mikron, yani milimetrenin binde 1’i oranındaki hassasiyette dokulara şekil veren bir araç olarak düşünebiliriz. Bu aracı değişik şekillerde kullanmak mümkün. Üstelik tek bir çeşit lazer de yok. Lazerin enerjisine, frekansına ve dalga boyuna bağlı olarak doku üzerindeki etkileri oldukça değişik. Lazerin tıpta kullanımı son yıllarda oldukça arttı ama sanırım en yaygın olarak hâlâ göz hastalıkları için kullanıyoruz. Dünyada dört-beş büyük lazer platformu var ve bunlar da zaman zaman yeniliklerle kaşımıza çıkıyorlar. Her bir lazer platformunun kendine göre avantajları var.

1 DERECENİN ALTINDA ETKİNLİĞİ AZ
No Touch Lazer’in diğer lazer ameliyatlarından farkı nedir?
Diğer lazer ameliyatlarında bu epitel dokusunu geçmek için ya epitelin mekanik olarak kazınması gerekiyor ya da korneadan flep dediğimiz yapraksı bir kısım kaldırıp altına lazer yapmamız gerekiyor. No Touch tedavisinde ise bu işlem lazer aracılığı ile yapılıyor. No Touch Lazer tedavisi yüzeyel lazer tedavilerinden biri. Diğer lazer tedavilerinde kornea epitelinin ya mekanik olarak kazınması gerekiyor. Bu kazınma işlemi sırasında ne kadar özenilirse özenilsin bir lazerin hassasiyeti sınırlarında işlem yapmak mümkün değil. Bir de No Touch tedavisi kişiye özel tedavi için yüksek derecede değiştirilebilirliğe sahip. Astigmatizma ve miyop dışındaki, kornea kaynaklı yüksek dereceli kırma kusurlarını da tedavi etmek mümkün.
Kimlere uygulanmalıdır?
Kornea cerrahisi olmak için uygun yaşa gelmiş neredeyse herkese uygulanması mümkün. Tabii gene de bu tür lazer cerrahisinin uygulanamayacağı durumlar var, örneğin keratokonus hastaları. Bu tür hastalar için lameller lazer cerrahileri yapılması sakıncalıyken bu tür bir lazer tedavisi korneayı güçlendirici çaprazlaşma tedavisi ile birleştirilerek uygulanabiliyor. 1 derecenin altındaki miyop hastalarda etkinliği biraz daha az. Bir de bazı hipermetrop hastalarda diğer bazı lazer tedavileri daha etkin olabiliyor. Kabaca lazer tedavisi için uygun olan herkese uygulanabilen bir tedavi.
Kimlere uygulanmamalıdır?
Eğer hastamız hamile ise, korneasında ileri kuru göz bulguları mevcutsa, başka bir göz rahatsızlığı varsa ve romatizma gibi bazı sistemik hastalıklarda bu tür cerrahileri uygulamak uygun olmuyor, onun dışında hemen herkese uygulanabilir. Bir de gece çalışan kişilere, mesela gece sık taşıt kullanan şoförlere önermiyoruz, gözlük kullanımına devam ediyoruz.

İNTERNETTEN İZLİYORLAR
Tedavinin avantajları nelerdir?
Yüzeyel bir tedavi olması ile çok nadir de olsa görebildiğimiz flep kaynaklı bazı problemlerin hiç görülmüyor olması, güvenli olması en önemli avantajları. Bunun yanı sıra kornea nedenli veya göze bağlı yüksek dereceli kırma kusurlarını kişiye özel olarak tedavi etmesi başka bazı avantajları. Bir de epitelde yaratılan açıklık yalnızca tedavinin yapılacağı alan kadar ve bu alanın kenarları son derece düzenli. Bu nedenle mekanik yolla epitelin açıldığı tedaviye karşı tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. Bu tür tedavilerden sonra hastalarımızı en çok etkileyen durum; iyileşme sürecinde hemen lazer tedavisi sonrasında gelişebilen ağrı ve görme keskinliğinin yavaş düzelmesi. No Touch yapılan hastalarda ise benzer problemleri daha az görüyoruz. Hastalar genellikle tedavi sırasındaki konfor karşısında şaşırıyorlar. Hastanının gözüne hiçbir şekilde dokunulmadığı için konforu çok daha yüksek. Hastalar bazen internetten bazı cerrahileri izliyorlar ve bu da bazı hastaların cerrahiden çekinmesine yol açıyor. No Touch olmuş hastaların cerrahi deneyimlerini dinleseler farklı şekilde düşünmeleri çok mümkün.

30-60 SANİYE SÜRÜYOR
Bu tedavinin dezavantajları nelerdir?
Dezavantajları daha önce de söylediğim gibi; lazer sonrası ilk gün olan ağrı ve görmenin tam olarak kendini toplamasının biraz zaman alması. Bunun dışında yüksek numaralarda (eğer önleyici ilaçlar uygulanmazsa), genellikle zaman içerisinde geçen ama korneada yara iyileşmesine bağlı gelişen ve haze denilen genellikle hafif düzeyde olan yara yeri reaksiyonu görülebilir. Bu haze oluşumunu önlemek için bazı yüksek numaralı hastalar için haze gelişmesini engelleyen ilaçlar uyguluyoruz; bu sayede haze görme oranımız çok azaldı. Yeni mezun arkadaşlar bu nedenle ancak eski vakaları gördüklerinde haze görebilir hale geldi.
Ameliyat ne kadar sürüyor?
Ameliyat kırıcılık kusuruna bağlı olarak 30 saniye-1 dakika arasında değişiyor. Bu tür lazer tedavilerinde ölçümlerin alınması ve değerlendirilmesi daha vakit alıyor, yoksa cerrahinin kendisi vakit alan bir girişim değil.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir