Kemik İltihabı

Kemik İltihabı

 

Genellikle çocuklarda görülen ve tıpta osteomiyelit olarak bilinen bir kemik hastalığı.
12 yaşından sonra az görülür. Yine de vak’aların yüzde on ikisi, 12 yaşından sonra görülür.
Her hastalıkta olduğu gibi kemik iltihabının da “had” ve “müzmin” şekilleri vardır.

Had kemik iltihapları: Kısa sürede gelişen ve çok şiddetli belirtilerle kendisini
gösteren bu şeklin amili yüzde doksan stafilokok denen mikroplardır. Bu mikropların
 kemiğin içine kadar girmeleri umumiyetle derinin iltihabi hastalıkları seyrinde vuku
 bulur. Yeni doğan bebeklerde ise göbekbağı iltihapları Ünlüdur. Farenjit, sinüzit ve
zatürre gibi iltihabi hastalıkların tedavisiz kalmaları neticesinde de kemik iltihapları
 başgösterebilir. Çeşitli silahlarla olan yaralanmalar, ameliyat ve enjeksiyon yollarıyla
da kemik iltihabı teşekkül edebilir. Kemik yaralanmaları haricinde diğer bütün iltihabi
 durumlarda mikroplar kan yoluyla kemiğe ulaşırlar ve Özellikle vücuttaki uzun kemiklerin
 enlemesine büyümesini sağlayan metafiz ile uzunlamasına büyümeyi temin eden epifizin
 birleşme yerlerinde köşelerde çoğalarak iltihabı başlatırlar. Bunun sebebi bu bölgelerde
 kan akımının çok yavaş ve hatta bazı bölgelerde hemen hemen durgun olması, bu bölge
hücrelerinin mikropları yutma kabiliyetlerinin pek bulunmaması olarak kabul edilir.
Hastalığın belirtileri arasında en göze çarpanı, yüksek ateştir. Fakat yeni doğan
bebeklerde yüksek ateş bulunmayabilir. Diğer mühim belirtiler, o bölgenin şişmesi,
çok ağrılı olması, kızarık ve sıcak olması ve yakın mafsalın hareketinin çok kısıtlanmış
 olmasıdır. Hasta çocuksa; çok huysuz, ağlayan ve hareketsiz bir durumdadır.
Yetişkinlerde ise ağrı ilk günlerde çok belirgin olmayabilir. Fakat bunlarda
 iltihabın mafsala geçmesi daha kolay olduğundan mafsal iltihabı da gelişebilir,
 bu zamanda ağrı çok şiddetlenir ve hareket çok kısıtlanır. Teşhis daha ziyade klinik
 muayene ile konulur. Çünkü ilk bir haftada röntgende bir şey görülmez.

Tedavisinde yatak istirahati birinci şarttır. İkincisi iltihaplı kemiğin bir üst
ve alt mafsalını içine alacak şekilde alçıya alınmasıdır. Hastalığın gidişini takip
edebilmek için alçıya bir pencere açılır. Üçüncü şart ise yüksek doz antibiyotik vermektir.
 Bu genellikle penisilindir. Hastanın durumunda birkaç gün içinde bir düzelme olmazsa
 antibiyotik değiştirilir.

Müzmin kemik iltihapları: Had kemik iltihaplarının iyi tedavi edilmemesi müzmin kemik
 iltihaplarına yol açabildiği gibi özel olarak müzmin kemik iltihapları da vardır.
Brodie apsesi, sklerozan osteomiyelit ve plazma hücreli osteomiyelit böyle hastalıklardır.
 Bunların ortaya çıkışları umumiyetle yavaştır ve başlıca şikayetleri belli belirsiz kemik
ağrılarıdır. Romatizma diye uzun zaman tedavi edilmelerine rağmen fayda görmeyince çekilen
 kemik filmlerinde iltihap odaklarının görülmesi teşhisi koydurur. Tedavilerinde cerrahi
olarak iltihabın boşaltılmasını temin etmek yanında kuvvetli antibiyotikler vermek gerekir.
 Fakat müzminleşen kemik iltihabının tedavisi oldukça zordur. Yıllarca devam ederler ve
 genellikle deriye açılıp iltihabi akıntıya yol açarlar. Müzmin kemik iltihabında
organlarda, amiloit denen madde birikimi de sözkonusu olabilir ve neticede böbrek
 yetmezliği de yerleşebilir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir