Cep telefonu baz istasyonları sağlık

Cep telefonu baz istasyonları sağlık Dünyada bugün 1 milyar, Türkiye’de ise 22 milyon kadar cep telefonu kullanıcısı olduğu sanılıyor. Küçük çocukları ve iyice ileri yaştakileri saymazsak, Türkiyede her iki kişiden biri cep telefonu kullanmakta. Özellikle Türkiye’de birçok kişinin yollarda, bekleme salonlarında ve parklarda’ elleri kulaklarında’ dolaştığını görmekteyiz…

Devamını Oku

Presbiyopi nedir?

Presbiyopi nedir?   İnsanlar yaşlandıkça,yakındaki nesneleri görmeleri güçleşir,okuma ve yakın çalışma için gözlük kullanmaları gerekir.Bu duruma presbiyopi (yaşlı göz) denir. 40 yaşına gelindiğinde gözün merceği esnekliğini kaybeder ve yakındaki cisimler üzerinde odaklanamaz. Presbiyopi orta yaşın kaçınılmaz bir değişikliğidir…

Devamını Oku

Göz Seyirmesi

Göz Seyirmesi konusunda bazı bilgiler Goz seyirmesi goz kapaginin kendi kendine titresmesi durumudur ve bu durum “goz kirpma” dan farklidir. Goz seyirmesinin en onemli  3 nedeni:…

Devamını Oku

Refraksiyon nedir?

Refraksiyon nedir? Kelime olarak “kırılma” anlamına gelir. Fizik prensip olarak, ışığın bir ortamdan diğerine geçişte açısını değiştirmesi ve hızında değişiklik olması anlamında kullanılır. Göz Hastalıkları yönünden ise gözün kırma kusurunun tespiti için yapılan muayeneye verilen isimdir. Göz hekimlerinin en sık yaptığı işlem olan refraksiyon bu özelliğiyle temel oftalmolojik muayenelerin başında gelir…

Devamını Oku

Hipermetropi nedir?

Hipermetropi nedir? Göz küresi genellikle normalden daha kısadır ( miyopinin tersi, miyopide göz uzundur.) Bu kısalık göz merceğinin yakındaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırmasını güçleştirir.Nadiren korneanın düzlüğü ya da göz merceğinin incelmesi de hipermetropiye neden olabilir…

Devamını Oku

Astigmatizma nedir?

Astigmatizma nedir? Astigmatizmanın nedeni genellikle korneanın düzensizliği ya da çarpıklığıdır. Normal görme için kornea düzgün ve her yönde eşit eğimde olmalıdır. Astigmatizmada korneanın eğimi bir yönde daha fazladır. Başka bir deyimle kornea basketbol topundan çok amerikan futbol topuna…

Devamını Oku

Bilgisayar ekranları gözü bozar mı?

Bilgisayar ekranları gözü bozar mı? Ekrana bakma sendromu (Computer vision syndrome), modern dünyanın yarattığı yeni bir durum olup, gerçekte bir kırılma kusuruna neden olmaz, yani halk arasındaki ifadeyle, “gözü bozmaz”. Ancak, genellikle 60-80 cm’den ve saatlerce çalışılıyor olması, gizli hipermetropi ya da erken-başlangıç presbiyopi (yaşlılık hipermetropisi) bulunan kişilerde bu gizli ve belli belirsiz kırılma kusurlarının…

Devamını Oku

Bebek ve konuşamayan çocuklarda kırma kusuru

Bebek ve konuşamayan çocuklarda kırma kusuru veya gözlük için ölçüm yapılabilir mi ? Yeni doğan döneminden başlayarak her yaşta göz muayenesi yapılabilir ve görme düzeyleri ölçülebilir.  Bunun için değişik testler ve yöntemler kullanılmaktadır.  Bunlardan bir tanesi kameralarla göz bebeğinden yansıyan ışınların değerlendirilmesi ile göz numaralarının saptanmasıdır.  Harfleri ve sayıları okuyamayan çocuklarda resimler ve değişik semboller…

Devamını Oku

Çocuklarda göz muayenesi ne zaman yapılmalıdır?

Çocuklarda göz muayenesi ne zaman yapılmalıdır? Çocuklarda göz muayenesi yeni doğan döneminden başlayarak yapılmalıdır. İlk muayene yeni doğan odasında deneyimli bir hemşire veya çocuk doktoru tarafından yapılır. Bu muayenede en önemli bulgu göz bebeğinden yansıyan ve ağ tabakaya ait olan kırmızı yansımanın her iki gözde eşit parlaklıkta ve sağlıklı olmasıdır.  Daha sonra 6. ve 18…

Devamını Oku

Şaşılık

Şaşılık Nedir ? Şaşılık ya da gözkayması gözlerin görme akslarının paralelliğini kaybederek farklı yönlere bakmasıdır. Sık görülür, yaklaşık çocukların %4’ünü etkiler ancak erişkinlerde de gelişebilir. Şaşılık varlığında bir göz ile düz ve istenen yere bakılırken diğer göz içe, dışa, yukarı veya aşağı doğru kayabilir. Gözler değişerek kayabileceği gibi devamlı olarak aynı gözde kayabilir…

Devamını Oku

Ambliyopi – Göz tembelliği

Ambliyopi – Göz tembelliği nedir ? Çocukluk döneminde, kayma olmadan her iki gözden net görüntü algılandığında normal görme gelişimi sağlanmış olur. Kayma gibi gelişmenin olumsuz olarak etkilendiği koşullarda ise göz tembelliği veya görmede azalma gelişir. Şaşılığı olan çocukların yarısında göz tembelliği gelişir. Erken teşhis edildiğinde yani hayatın ilk 8-9 yıllık döneminde tedavisi mümkündür, iyi gören…

Devamını Oku

Kontakt lens sonrası gelişen allerjilere dikkat etmeliyiz

Kontakt lens sonrası gelişen allerjilere dikkat etmeliyiz Kontakt lens kullanımı sırasında göz hekimi muayene ve takibinin ne kadar önemli olduğunu gösteren iki örnek vaka paylaşmak istiyorum.  örnek; Spor yaparken kontakt lens kullanan 19 yaşındaki bir hasta muayeneye geldiğinde  kendisinde ileri derecede göz alerjisi tespit edildi…

Devamını Oku

Keratokonus

Keratokonus nedir? Gözümüzün saat camı olarak nitelendirilen en dıştaki saydam tabakasının öne doğru bombeleşmesi ile karakterize genetik olduğu düşünülen bir hastalıktır. Uzun süreli olarak aşırı derecede gözün ovulmasının ve kaşınmasının hastalığın çıkışında ve ilerlemesinde bir risk faktörü olduğu ileri sürülmektedir. Tedavisi gözlük, kontakt lens veya ileri evrelerde göz nakli ile mümkündür…

Devamını Oku

Kuru Göz

Kuru Göz nedir ? Kuru göz, gözyaşının yetersizliği durumudur. Göz çevresindeki gözyaşı bezleri tarafından salgılanan, ve göz kapaklarının kırpılması ile göz yüzeyine yayılan gözyaşı, yine gözkırpma ile gözkapaklarındaki küçük kanalcıklar (punktumlar) ve daha sonra nasolakrimal kanal yardımıyla burun içine yönlenerek gözü terkeder…

Devamını Oku

Gözde Uçuk Olur

Gözde uçuk olur mu ? Herpes virüsü vücudun diğer bölgelerini olduğu kadar gözü de etkileyebilir. Kızarıklık, batma yakınmalarına neden olabilir. Mutlaka bir göz doktoru tarafından görülmeli ve erken dönemde tedavi edilmelidir…

Devamını Oku