BEYİN MR İNCELEMESİNDE RAPOR DURUMU

BEYİN MR İNCELEMESİNDE Posteriol fossadan geçen kesiştlerde: 4. Vertrikül orta hatta normal genişliktedir. Serebellar hemisferlerin gri-beyaz cevher intensitelri normaldir. Serbellar sulkuslar normal genişliktedir. Mezensetalon düzeyinde serebral pediküller ve tektal plak normal olarak izlenmektedir. pons ve bulbus normaldir. Beyin sapı sistemleri açıktır. ( Lateral ventriküler hafif derece asimetrik olarak seyir göstermektedir(yapısal)) Sulkus ve girusların dağılımları normaldir. Bazal ganglionların sinyal intensiteleri olağandır. Serebal hemisferlerin gri-beyaz cevher intensiteleri normal olup yer kaplayıcı lezyon izlenmemektedir. Serebral vasküler yapılar normaldir. kemik yapılar olağandır.
( Sağda parietal bölgede yaklaşık olarak 1 cm’lik hipointens sinyalli nodüler lezyon fibrom lehine değerledirildi. Nazal septumda konveksitesi sola bakan hafif devisyon görünümü dikkat çekmektedir. Bilateral orta konka pnomotezdir.) Raporda parantez içinde belirtiğim kısımlar koyu yazılmıştır. raporun ne anlama geldiği hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Cevap için görsele tıklayın


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir