PFO (PATENT FORAMEN OVALE) nedir?

PFO ve Dalış Üzerine Etkileri

Kalbin sağ ve sol kulakçığı arasında bulunan foramen ovale adıyla anılan geçiş doğumdan sonra kapanır. Ancak insanların %30`unda bu delikten bazı durumlarda kan transferi olmaktadır. Son yılllarda bilim adamları bunun dalgıçlar üzerindeki etkisini araştırıyorlar.

PFO (PATENT FORAMEN OVALE) nedir?

Foramen ovale doğum öncesi bebeklerin (fetus) kalbinin sağ ve sol kulakçıkları arasında bulunan bir açıklıktır. Embriyon devresinde, kulakçıklardan birbirlerine kan transferi olur. Bu sayede fetusun anne karnındayken kan dolaşımı, akciğerler fonksiyonel olmadığı halde sağlanmış olur. Ancak doğumla birlikte bebeğin akciğerlerine hava dolar ve iki kulakçıktaki temiz ve kirli kan arasında oluşan basınç farkı sonucu bu delik kapanır. Ancak bu delik kapanmadığı takdirde kalp içi shunt (yol değiştirici), yani kalbin delik olması durumu ortaya çıkar ve genellikle ameliyat gerektirir. Kalbi delik kişilerde kirli kanın temiz kana karışma ihtimali yüksek olduğundan, normal hayatta bir sorunla karşılaşmasalar bile, dalış sporunu yapmaları yasaktır. Bunun dışında yapılan araştırmalar insanların yaklaşık olarak %30`unda bu deliğin tam olarak kapanmadığını ortaya koymuştur. Dalış sırasında valsalva manevrası gibi sağ kulakçıkta basıncın artmasına yol açacak hareketler sonucu bu delik açılabilmekte ve kirli kan, filtre edildiği akciğerlere uğramadan, temiz kana ulaşabilmektedir. Son yıllarda bilim adamları ve araştırmacılar bu olayın dalış yapan insanlardaki etkisini araştırmaktadır.

PFO dalgıçları nasıl etkileyebilir?

Dalışlar esnasında insan vücudunda dekompresyon hastalığına yol açmasa da “silent bubbles” adı verilen kabarcık oluşumu görülebilir. Bu kabarcıklar normal şartlarda akciğerlere geldiklerinde atılırlar, bu sebeple bunların bir daha temiz kana karışarak dolaşıma dönmesi zayıf bir ihtimaldir. Ancak kalbinde PFO olan kişilerde bu kabarcıklar sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçerek dolaşıma karışabilirler. Bu da dekompresyon hastalığı riskini arttıran bir etken olacaktır.

Dalışında herhangi bir hata olmayan (dip zamanı-derinlik kombinasyonu, çıkış hızı, vs.) ve buna rağmen dekompresyon hastalığı görülen birçok kişide PFO`ya rastlanmıştır. Ayrıca kalbinde PFO bulunan dalıcıların çekilen beyin MR`larında

Şekil 1: Kalp Kesiti

beyinde tahribatlara (beyaz lekeler) rastlanmıştır. Bu tahribatın nedeni kirli kandan temiz kana karışan ve beyne giden nitrojen kabarcıklarıdır. Ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalar dalışa yeni başlayan her kişinin sağlık muayenesinde bu konuyla ilgili kesinlikle tetkik edilmeleri gerektiğini ortaya koymamaktadır.

PFO üzerine yapılan araştırmalar:

Bu konuyla ilgili olarak Almanya ve Belçika gibi ülkelerde dalgıçlar üzerinde araştırmalar yapılmış ve bazı veriler ortaya çıkmıştır.

Almanya Heidelberg`te yapılan deneylerde, 87 dalgıç üzerinde incelemeler yapılmıştır. Bu dalgıçların dalış sayısı ortalaması en azı 160 dalış olmak üzere 565`tir ve kayıtlarda hiçbirinin dekompresyon hastalığı geçirmediği belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde bunların 25 tanesinde PFO saptanmıştır. Alınan beyin MR`larında ise 11 dalgıcın beyninde toplam 41 lekeye rastlanmıştır. Bu 11 dalgıçtan 7`sinde PFO yoktur ve sadece birer tane leke vardır. Diğer geri kalan 34 bulguya 4 dalgıçta (16, 12, 5 ve 1 bulgu olmak üzere) rastlanmış ve bunların kalbinde PFO bulunmaktadır. Bu sonuçlar büyük bir PFO`nun dekompresyon hastalığına yakalanmamış kişilerde birden çok tahribata uğramış noktaya rastlama olasılığını desteklemektedir.

Yine Belçika`da askeri dalgıçlar üzerinde yapılan incelemeler dekompresyon hastalığına yakalananlarda PFO görülmesi olasılığının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu incelemelerde ortaya çıkan bir başka sonuç ise beyinden vurgun yiyen dalgıçların çoğunda PFO olduğudur. Bunu sayılarla belitmek gerekirse, toplam 20 vakanın 16`sında PFO görülmüştür. Bu genellemeyi omurilik için söylemek mümkün değildir. Çünkü omurilikten yenen vurgunların sayısı 17 iken, bunların sadece 6 tanesinde PFO saptanmıştır. Bunun sebebi olarak, dalışta, özellikle çıkış esnasında alınan dik pozisyon ve kan dolaşımının etkisi gösterilebilir.

Ne yapmalıyız?

Yukarıdaki bilgiler ışığında dalgıçların doktor muayenesinden geçerek, kalplerinde böyle bir durumun olup olmadığını öğrenmeleri pek de gerekli bir hareket olmayacaktır. Çünkü özellikle yukarıdaki araştırmaların ilkine bakacak olursak, dalgıçların en az 160 dalışı bulunmaktadır ve çekilen MR`lar sonucunda beyninde birden çok yara leke bulunan dalgıçların dalış sayısı ortalaması 750`dir. Bu da bu kişilerin genelde dalış eğitmeni, araştırmacısı veya profesyonal dalgıç olduğunu ve sık bir şekilde daldığını göstermektedir. Ayrıca kişilerde de ortalama 75 dalışta bir böyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda da bugüne kadar çok kesin sonuçlar ortaya çıkmış olmadığından, böyle sık sık dalış yapan kişilerin de kontroldan geçmesi lüzumlu görülmemektedir. Dıvers Alert Network (DAN)`ın bu konuda dalgıçlar üzerinde doppler ultrasonla yaptığı incelemeler de bunu desteklemektedir. Çünkü dalışı bitirirken 15 feet civarında beş dakika kadar yapılacak bir emniyet beklemesi sonucunda beyinde lekelere yol açan kabarcıkların (silent bubbles) kaybolduğu görülmüştür.

Bütün bunlara rağmen PFO ve bunun beyin yol açabileceği hasarlara karşı temkinli olmak isteyecek kişilerin alabileceği önlemler karmaşık değil aksne basittir.Dalışların biraz daha sığa ve daha kısa sürelerde yapılması ve emniyet dekosunun biraz daha uzun tutulması, kalbimizde PFO olsa bile beyinde oluşması mıhtemel yaralardan koruyacaktır.

Aranan Kelimeler:


  1. yazınız okudum fakat biraz daha merak etttim.benim kızım da da PATENT FORAMEN OVALE görüldü.şu an 8 aylık bir sorun teşkil eder mi? ne yapmalıyım?

  2. hocam 3 aylık bebeğimiz var,ekoda patent foramen ovale 3mm çıktı,ne yapmamız gerekir.ilaç var mı kendiliğinden kapanır mı.teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir