Çocuklarda kaliektazi

çocuğum 3.yaşında fokal kaliektazi teşisi konuldu çok korkuyorum nasıl bir hastalık ve kötümü lütfen aydınlatırmısınız

Cevap

Sıklıkla pelvikaliektazi olarak geçer, böbrekte kaliks dediğimiz yapıların genişlemesidir.
Böbrekte boşaltım yollarında darlık sonucu idrarın geriye basınç yapması sonucu meydana gelir.
Doğuştan idrar yolları darlıklarında veya reflu dediğimiz idrarın böbreğe geri kaçması sonucu meydana gelir

One thought on “Çocuklarda kaliektazi

 1. Hidronefroz veya idrar yolu toplayıcı sistem dilatasyonu, prenatal ultrason en sık görülen bulgulardan biridir ve gebeliklerin yaklaşık% 1’inde görülür. Yaygın olarak tanı olarak, doğum sonrası böbrek sorunları için prenatal bulgu prediktif değeri zayıf, özellikle dilatasyon durumlarda orta hafif için kurulmuştur edilir.

  Izole antenatal hidronefroz sonucu iki yeni meta-analiz yakın zamanda (1,2) basıldı; önemli prenatal hidronefroz gibi sonradan renal patoloji için prediktif değeri tanımında bulundu değişkenlik hem de. Prenatal hidronefroz ile bebeklerin çoğu geçici, fizyolojik dilatasyon olmasına rağmen, aynı zamanda üreteropelvik darlık, üretero-vezikül darlık, posterior üretral valf, prune belly sendromu, multikistik displastik böbrek gibi daha belirgin böbrek ve idrar yolları anomalileri sekonder olabilir ve veziko-üreteral reflü. Meta-analizinde, anlamlı doğum sonrası patoloji riski dilatasyon derecesi ile önemli ölçüde artmıştır ve doğum sonrası istikrar oranı dilatasyon alt sınıflar için yüksek oldu. Ancak, hatta hafif grubunda, normal kontroller (hafif, 45’inde orta ve şiddetli için% için% 88.3% 11.9) göre doğum sonrası patoloji oranında bir artış oldu. Çocuk doktoru için ikilem çalışmaları takip ihtiyacı kim oldugunu bilmektir ve çalışmalar böbrek ve idrar yolları sisteminin önemli anomalileri olan bebeklerin belirlenmesi, ama önemsiz hidronefroz (3) olan bebeklerde, gereksiz testleri önlemek için ne belirtilmiştir.

  3. trimesterde yapılan ultrasonografi ölçümleri kullanarak, normal bir anterior posterior renal pelvis çapı (AKB) <7 mm. Hafif hidronefroz 9-12 mm 9-15 mm orta, şiddetli ve ≥ 15. Bu değerler, renal pelvis komplikasyonsuz dilatasyon temsil eder. Çalışmaların hiçbiri profilaktik antibiyotik değeri hakkında bilgi verdi belirten Büyükelçi. Öneri idrar yolu enfeksiyonlarının daha yüksek bir insidans için endişe dayanmaktadır ancak dikkatle kontrollü klinik çalışmalardan. Ciddi bilateral hidronefroz, mesane distansiyonu veya şiddetli tek taraflı hidronefroz ile Bebekler, doğum sonrası ilk günde değerlendirilmelidir. Doğum sonrası ultrason hidronefroz gösterir, bir VSUG yapılmalıdır. Caliectasis, kortikal incelme, üreterosel, dilate üreter ve renal ekojenite ve mesane bozuklukları bulguları, daha karmaşık tanı temsil ve hemen doğum sonrası dönemde değerlendirilmelidir. Aşağıdaki öneriler, renal pelvis komplike olmayan dilatasyon bulgu sınırlıdır:

  Normal Dilatasyon: 3. trimester Ultrason (US) AP çapı (AKB) az 7 mm
  üçüncü trimesterde prenatal ultrason az 7 mm AP ölçümü ve kortikal başka hiçbir anormal bulgular (caliectasis, incelmesi olan bir fetal pelvise gösteriyorsa bebek klinik olarak iyi olduğu, üreterosel, dilate üreter, böbrek veya mesane anormallikleri ekojenite [kalınlaşmış, anahtar deliği işareti, yetersiz boşalma]), daha fazla tetkik sürece gösterilir.

  Hafif Dilatasyon: 7-10 mm 3. trimester Ultrason AP çapı (AKB)
  üçüncü trimesterde ultrason "hafif" ya da bir AKB olan bir tek taraflı dilate pelvise (ayrıca hidronefroz, pelviectasis veya pyelektazi olarak anılacaktır) gösteriyorsa 7 - 10 mm, ancak diğer anormal bulgular (yukarıda altı çizili bakınız), bu normal bir varyasyonu en olasıdır.

  Hidronefroz gerçekten hafif olduğunu teyit etmek için doğumdan sonra takip ultrason 1. üç ay içinde yapılmalıdır.

  Hayır Profilaktik antibiyotik.

  Takip ultrason bir AKB az 7 mm gösterir ve bebeğin klinik olarak iyi ise, takip ek gereklidir.

  Takip ultrason yaşı 1 yıl APD 7-10 mm tekrarlama böbrek ABD gösteriyorsa. ABD'nin 2 yaş at APD 7-10 mm tekrar ABD gösteriyorsa.

  Herhangi bir takip ultrason APD gösterirse daha büyük 10 mm kural-out reflüsü VSUG yapmak. Önceden VSUG ila 25 mg / kg ağızdan amoksisilin bir saat verir. Mümkün lasix renogram için VSUG pozitif ise reflü tedavi veya değerlendirmek için Çocuk Ürolojisi danışın.

  Orta Dilatasyon: 3. trimester APD 10 daha fazla, ancak az 15 mm
  ultrason "hafif" ya da daha fazla olan bir tek taraflı dilate pelvise gösteriyorsa APD 10 mm, fakat az 15 mm ve diğer anormal bulgular (büyükse ) Yukarıdaki altı çizili bakın:

  Takip ultrason öncesinde 5 hafta doğumdan sonra yapılmalıdır. Ultrason hastaneden çıkmadan önce yapılması gerekmez. Böbrek ekstrauterin hayata ayarlamak için izin vermek üzere doğum sonrası ultrason tercihen en az 48 saat yapılır. Ilk 24-48 saat boyunca herhangi bir dilatasyon böbrek görece "susuz" devlet nedeniyle göz ardı edilebilir.

  Hayır profilaktik antibiyotik gereklidir.

  Takip ultrason 10mm yukarıdaki yönergeleri izleyin az bir AKB gösteriyorsa.

  Takip ultrason 10-15 mm arasında bir VSUG gerçekleştirmek bir AKB gösteriyorsa. VSUG olumlu olması halinde Çocuk Ürolojisi danışın; negatif 1 yılda bir takip ultrason yaparsanız.

  Takip ultrason 15 mm veya daha büyük artış APD gösteriyorsa, profilaktik amoksisilin başlatmak ve reflü ekarte etmek için bir VSUG yapmak. Reflü varsa Pediatrik Üroloji danışın. VSUG normal ise, bir lasix renogram ihtiyacının değerlendirilmesi için Pediatrik Üroloji bakın.
  Şiddetli Dilatasyon: 3. trimester APD daha büyük ya da 15 mm'ye eşit

  Profilaktik antibiyotik (25 mg / kg amoksisilin oral olarak günde bir kez doz) başlatın.

  Hastalar kısa sürede değerlendirme ihtiyaçlarını belirlemek için doğum sonrası Çocuk Ürolojisi sevk edilmelidir.
  Diğer Bulgular Mevcut mısınız
  prenatal ultrason gibi 10 mm, caliectasis, kortikal incelme, üreterosel, dilate üreter, böbrek ekojenitesi veya genişlemiş mesane daha fazla ikili böbrek pelvik APD gibi üriner sistemde herhangi bir anormallik gösterirse:

  Profilaktik antibiyotik (25 mg / kg amoksisilin oral olarak günde bir kez doz) başlatın.

  Hastaneden çıkmadan önce bir böbrek ultrasonu edinin.

  Gerekli takip randevularının ve test zamanlaması ve türünü belirlemek için Üroloji ile hasta tartışın.
  Dr Larry Baskın, bu öneriler yaptığı inceleme için Çocuk Ürolojisi, UCSF, Profesör özel teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.