1)Fizyolojik servikal lordozda düzleşme ve ters açılanma mevcuttur.

1)Fizyolojik servikal lordozda düzleşme ve ters açılanma mevcuttur.
2)C5-C6 ve C6-C7 düzeyinde daha belirgin olmak üzere servikal  düzeyde disk mesafeleri daralmıştır.
3)Tüm düzeylerde disk sinyal yoğunlukları T2 imajlarda dejenerasyona bağlı azalmıştır.
4)Vertebra korpus köşelerinde osteofit formasyonları izlenmektedir.
5)C3-C4 düzeyinde ters açılanmaya bağlı anterior subaraknoid mesafe parsiyel obliteredir.
6)C4-C5 düzeyinde ters açılanmayla birlikte santral-sol santrolateral disk protrüzyonu anterior subaraknoid mesafeyi anteriordan ve sol anterolateralden oblitere etmektedir. Nöral foramenler daralmıştır. Tekal kese çıkışında solda daha belirgin olmak üzere sinir kökleri irritedir. Spinal kanal parsiyel daralmıştır. Spinal korda sol anterolateralden indentasyon mevcuttur.
7)C5-C6 düzeyinde diffüz bulging ve ters açılanma ile birlikte santral-sağ santrolateral disk protrüzyonu anterior subaraknoid mesafeyi anteriordan ve sağ anterolateralden oblitere etmektedir. Nöral foramenler daralmıştır. Tekal kese çıkışında sağda sinir kökleri irritedir. Spinal korda sağ anterolateralden bası mevcuttur. Spinal kanal parsiyel daralmıştır.
8)C6-C7 düzeyinde diffüz bulging ve ters açılanma ile birlikte santral disk protrüzyonu anterior subaraknoid mesafeyi oblitere etmektedir. Nöral foramen girişleri minimal daralmıştır. Tekal kese çıkışında biteral sinir kökleri irritedir. Spinal korda anteriordan minimal indentasyon mevcuttur.
9)C7-T1 düzeyinde posterior bulginge bağlı anteior subaraknoid mesafe parsiyel obliteredir.

Cevap

Cevap bekleniyor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>