Abdomen US, tüm hakkında

iyi günler aşağıdaki rapor 63 yaşında ve bayan hastaya ait böbreklerin durumu hakkında aydınlatırsanız sevinirim.

Karaciğer boyutu 152 mm olup, normaldir. Konturları normaldir. Parankim ekojenitesinde patoloji saptanmamıştır. İntrahepatik vasküler yapılar, İHSY’ları ve koledok normal genişliktedir.
Safra kesesinin yerleşim yeri, duvar kalınlığı normal olup, lümen içerisinde patolojik ekojenite saptanmamıştır.
Dalak boyutları ve parankim ekojenitesi normaldir.
Pankreas boyutları normal görülmüştür.
Her iki böbrek boyutları ( sağ 77 ve sol 97 mm) sağ böbrek boyutu normal sınırların altında izlenmektedir. Sağ böbrek parankim kalınlığı 9 mm ve sol böbrek parankim kalınlığı 24 mm olup, sağ böbrek parankimi incelmiştir. Parankim ekojenitelerinde patoloji saptanmamıştır. Pelvikaliksiyel yapıları normaldir.
Sağ böbrekde medüllernefrokarsinozis ile uyumlu olabilecek görünüm mevcuttur.
Mesane normal boyut, kontur ve ekojenitededir.
Pelvik bölgede manifest ultrasonografik patolojik görünüm saptanmamıştır.
Batında serbest sıvı bulunmamaktadır.

SONUÇ :
* Sağ böbrek boyutunda azalma ve parankiminde incelme.
* Sağ böbrekde medüller nefrokarsinozis ile uyumlu olabilecek görünüm.

One thought on “Abdomen US, tüm hakkında

  1. İlgili doktorumuz en kısa süre de size ayrıntılı bir cevap verecektir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>