Baş boyun incelemesi durumu

baş boyun incelemesinde ;nazofarinks orofarinks ve larinks ile bilateral servikal zonlarda FDG dağılımı fizyolojik düzeyde olup,patolojik özellikte hipermetabolik aktivite gösteren nodüler/yer kaplayıcı oluşum izlemektedir.

Toraks incelemesinde;sol meme orta iç kadranda, aerolaya yaklaşık 5cm uzaklıkta 26x23x21 mm boyutlarında spiküle konturlu yumuşak doku lezyonuna ait FDG tutulumu (SUVmax:7,6)izlenmektedir. Tarif edilen kitle lezyonundan mediale doğru yaklaşık 3-4 cm’lik yumuşak doku dansite artışına ait hafif düzeyde FDG tutulumu (SUVmax:1,6)izlenmektedir.Sol aksiller fossada büyüğü 18×14 mm olan iki adet lenf noduna ait yoğun FDG tutulumu(SUVmax:8,1) izlenmektedir.Tarif edilen lenf nodları dışında belirgin FDG tutulumu göstermeyen üç dört adet subsantimetrik lenf nodu dikkati çekmektedir. akciğer parankim alanlarının incelenmesinde aktivite tutulumu fizyolojik sınırlarda olup patolojik düzeyde FDG tutulumu gösteren nodüler/yer kaplayıcı oluşum oluşum izlenmemiştir. sağ alt paratrakeal alan ve sağ aksiller fossada belirgin FDG tutulumu göstermeyen multipl lenf nodları dikkati çekmektedir.

Batın ve pelsivincelemsinde;karaciğer tüm segmentlerde büyüğü segment 4 de 36×27 mm boyutlarında olan multipl hipodens lezyonlara ait yoğun FDG tutulumları (SUV max:7,0)izlenmektedir.sol adeneksiyal alanda 32×23 mm ve sağ adneksiyal alanda 48×20 mm boyutlarında belirgin FDG tutulumu göstermeyen kistik lezyonlar dikkati çekmektedir.

kas-iskelet incelemesinde ;atlas sağ laminasında fokal orta düzeyde FDG tutulumu (SUV max: 5,2 izlenmektedir.

YORUM: sol meme orta iç kadranda , aerolaya yaklaşık 5 cm uzaklıkta yoğun hipermetabolik aktivite gösteren 26x23x21 mm boyutlarında spikule konturlu yumuşak doku lezyonu (primer malign proçesle uyumlu)ile kitle lezyonundan medialedoğru uzanan hafif düzeyde hipermetabolik aktivite gösteren yaklaşık 3-4 cm ‘lik yumuşak doku dansite artışı (invazyon ?),

– sol aksiller fossada yoğun hipermetabolik aktivite gösteren metastatik iki adet lenf nodu
-karaciğer tüm segmentlerde yoğun hipermetabolik aktivite gösteren multipl metastatik hipodens lezyonlar,
-atlas sağ laminasında fokal orta düzeyde hipermetabolizma(metastaz)
-aksiyel ve apendiküler iskelette kemik iliğine ait diffüz hafif düzeyde hipermetabolizma(kemik iliği infiltrasyonu)
Cevap
Cevap bekleniyor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.