Eklem yerleri ağrısı

eklem yerlerim ağrıyo ayak parmakları dırsekler kısacası eklem yerleri agrıyo yuruyrmıyorum

Cevap

Eklem ağrısı, hastaların çoğunun önde gelen yakınmasıdır.
Eklem ağrısı dışında, yaygın vücut ağrısı, halsizlik, kas güçsüzlüğü, ekstremite şişliği, yineleyen trombozlar, yineleyen düşükler, deri döküntüsü, üveit, ağız/göz kuruluğu, ağız içinde ve genital bölgede yaralar, yineleyen karın ağrıları, nedeni bilinmeyen ateş ve kilo kayıpları da sıklıkla romatolojik hastalıkların temel belirtilerinden olup hastaların başvuru ya da sevk edilme nedenleridir.

Yine hastalıkların büyük çoğunluğu sistemik tutulum eğilimindedir. Eklem tutulumu, buz dağının yalnızca görünen kısmı olabilir.

Yaygın Vucut Ağrısının Nedenleri şunlardır :
-Romatoid artrit
-Fibromyalji
-Osteomalazi
– Dermatomiyozit/Polimiyozit
-Hipo ve hipertiroidizm
-Lyme Hastalığı
-Hiperparatiroidi
-Polimyaljika Romatika
-Spondyloartropatiler
-SLE
-Vaskülitler

Eklem ağrısı olan hastalara sorulması gereken başlıca sorular şunlardır :
1) Hangi eklemler?
Vücuttaki eklemlerin bir kısmı bazı hastalıklarda daha sık tutulur. Örneğin yalnızca ayak baş parmağını tutan ağrılı şişme durumunda gut daha öncelikle akla gelirken, sakroiliak eklemi ya da alt ekstremiteyi fazlaca etkileyen hastalık öncelikle bir seronegatif spondiloartropatiyi (SNSPA) düşündürür. El ve ayakların küçük eklemlerini tutan ve süresi altı haftayı aşan artrit ise romatoid artriti (RA) akla getirir. Eklemlerin simetrik (aynı ekstremitede karşılıklı eklemleri tutulması), (örneğin karşılıklı el bilekleri, dizler gibi) ya da asimetrik etkilenmesi yine RA ve SNSPA ayırımında önemlidir.

2) Ne zamandan beri?
Akut başlamış eklem ağrısı ile kronik ağrı farklı hastalıkların habercisi olabilir. Akut başlamış monoartrit, gut, travma septik artriti daha büyük olasılıkla düşündürmelidir. Akut başlamış bel ağrısı daha çok mekanik nedenlerden (disk patolojileri) kaynaklanırken kronik ve sinsi başlangıçlı bel ağrılarında SNSPA’lar dışlanmalıdır. Yine çocukluk çağından beri olan bir artritte jüvenil romatoid artrit (JRA), ailevi Akdeniz ateşi (AAA) gibi hastalıklar düşünülmelidir.

3) Hangi bulgular eşlik ya da öncelik etmektedir?
İnflamatuvar artritlerde eklem ağrısı tek başına olmayabilir. Eşlik ya da öncelik eden belirti ve bulgular tanı koydurucu olabilir. Örneğin, öncesinde üriner enfeksiyon ya da gastroenteriti olan bir hastada gelişen artrit öncelikle reaktif artritleri düşündürmelidir. Birlikte malar raş ya da başka döküntüleri olan bir kadın hastada SLE öncelikle dışlanmalıdır. Öncesinde ateşli bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan bir çocukta gelişen gezici karakterde artrit akut eklem romatizması ya da birlikte yineleyen karın ağrıları ve ateş atakları olan bir çocuk ya da erişkinde AAA mutlaka düşünülmelidir.
Kırsal kesimde yaşayan, bel ağrısı ve/ya da diğer eklem tutulumları ile başvuran ve taze peynir, çiğ süt ve et tüketen kişilerde brusella atlanmamalıdır. Yine hepatit geçirmekte olan hastada gelişen artrit etyolojisinde B ve C hepatit virusları da araştırılmalıdır.

Kilo kaybı, nedeni bilinmeyen ateş, nöropatik esktremite ağrıları olan kişilerde PAN ve diğer vaskülitler gözardı edilmemelidir. Paraneoplastik bulgular arasında kas iskelet sistemi belirtileri önemli bir yer tuttuğundan, kuşkulu durumlarda malignite araştırması yapılmalıdır. Orak hücre anemisi olan çocukta ani gelişen parmak ağrıları, ağrılı krizler nedeni ile olabilir.

hülasa ; vücut ağrısı ve eklem ağrısı yapan bir çok hastalık vardır .

benim size önerim ; konusunda iyi bir eğitim almış , deneyimli bir fizik tedavi uzmanına bizzat muayene olarak gerekli tetkikleri yaptırarak , hastalığınızın net olarak teşhis edilmesi ve buna uygun tedavinizin yapılması olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>