FSE T1 sagital,FSE T2 axial, sagittal

Yapılan Tetkik Sekansları : FSE T1 sagital,FSE T2 axial, sagittal

LOMBER SPİNAL MR İNCELEMESİNDE ;

Lomber vertebralarda açıklığı sağa bakan skolyoz izlenmektedir.

Lomber aks düzleşmiştir.

L5-S1 düzeyinde, diskte sinyal ve yükseklik kaybı ile buna sekonder disk aralığında daralma izlenmekte olup komşu vertebral end-plate’lerde tip I dejenerasyon kaydedilmiştir. Bunun dışında vertebra korpus yükseklikleri ve sinyal özellikleri normaldir.

L5-S1 düzeyinde, grade I dejeneratif retrolisthezis izlenmektedir.

Faset eklemlerde patolojik görünüm saptanmamıştır.

Spinal kanal genişliği normal sınırlardadır.

L4-5 diskinde dejeneratif sinyal kaybı gözlenmektedir.

L4-5 diskinde, anterior epidural mesafeyi silerek dural kese ön yüzünde bası oluşturan santral protrüzyon izlenmektedir.

L5-S1 diskinde, sol nöral foramen stenozu oluşturan sol far lateral – foraminal herniasyon ve diffüz annuler taşma gözlenmektedir. Tekal keseye bası bulgusu saptanmamıştır.

Diğer düzeylerde, intervertebral disklerin konfigürasyonu doğal olup tekal keseye ya da sinir köklerine bası bulgusu saptanmamıştır. Bilateral nöral foramen genişlikleri normal sınırlardadır.

Spinal kitle lezyonu izlenmemiştir.

İnceleme alanındaki paraspinal yumuşak dokularda patolojik görünüm saptanmamıştır.

Spinal kord normal düzeyde sonlanmaktadır. Spinal kord’un inceleme alanına giren kesiminde belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.

Cevap için görsele tıklayın

Online Doktora sor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.