idrarda protein çıkması

sayın hocam sizlere ben sorunu yazmıştım ama sizlere ulaşmadığı için tekrar yazmak zorundayım özür dilerim. Benim 16 yaşında kızım var boyu 170 kilosu 47 kendisini kaşıntı vardı. aile hekimine götürdük idrar tahlili yaptı idrarında 500 mg protein çıktı. hastaneye götürmemizi söyledi bizde hastaneye götürdük. Tekrar idrar kültürü aldılır onda da ++ proten çıktı. Tekrar 24 saatlik idararında 12 mg V 3100 cc kretin 24 saat 22.2 çıktı ultarasan çekilmemizi söylediler bizde ultarasan çektirdir. ultrasanda sol böbrek alt polde 15 mm çaplı ince duvarlı parankimal kist izlenmiş olup ayrıca alt ve orta zonlarda 8mm ve 5 mm çaplı iki adet peripelvik kist ile ortalama 5mm çaplı subkapsüller ve parankimal bir kaç adet kist seçilmiştir denildi. korkulacak bir şey olmadığı söylediler ama sizlerin görüşleri benim için çok önemli eğer cevaplandırırkanız sizlere minnet duyarım. İkinci kez 24 saatlik idrar tahlilinde proten 315 mg çıktı. Sabah ilk idrarında protein çıkmadı.saygılarımla

Sorunuzun Cevabı

Normal bir idrarda kalitatif olarak protein miktarı negatif olmalıdır
Protein sabah ilk idrarda bakılmalıdır.
Proteinürideki başlıca yalancı pozitif test sonuçları sebepleri:

Gross hematüri
Aşırı yoğun idrar
Aşırı alkali idrar(Örneğin üre-indirgeyen bakterilerle üriner sistem enfeksiyonu)
Antiseptik kontaminasyon
Phenazopyridine
Radyoopak kontras madde
Tolbutamide metabolitleri
Yüksek seviyede sefalosporin veya penicilin anologları
Sülfonamid türevleri
İdrarda protein düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:

Nefritler
Nefrotik sendrom
Nefrosklerozis
Böbrek infeksiyonları
Sistemik nedenlerle böbrek tutulumu:
Amiloidozis
DM (Şeker hastalığı)
SLE
Polikistik böbrek hastalığı
Yanlış kan transfüzyonu
Gebelik toksemisi
Prerenal organik nedenler:
Ağır anemi
Ağır şok
Konjestif kalp yetmezliği
Renal ven trombozu
Konvülsiyonlar
Bazı karaciğer hastalıkları
Üreterler, prostat ya da üretra taşları

Onun için siz tekrar sabahtan idrar tesi yaptırın yine pozitif ise çocuk doktoruna başvurun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>