KRONİK İNAKTİF YÜZEYEL GASTRİT

pATOLOJİ SONUCLARI:
1.:) Mide, antrum, endoskopik biyopsi:
KRONİK İNAKTİF YÜZEYEL GASTRİT
İnflamasyon: Yok
Aktivasyon:Yok
Atrofil:Yok
İntestinal metaplazi:Yok
H-pilori:Yok
2.:) Özofago-gastrik bileşke mukozasi, endoskopik biyopsi:
-ÜLSERÖZ ÖZOFAJİT
(Eksüdatif membran ve granülasyon dokusu)
-Skuamöz epitelde reaktif hiperplazi
Kardia mukozasi: Foveolar hiperplazi
Kronik inaktif yüzeyel gastrit
H.Pilori:Yok

Not:1. Malignite izlenmedi.
2. Fungal eleman görülelemekle birlikte bulgular fungal özofajit ile uyumludur:
Cevap
Cevap bekleniyor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir