mr sonucu öğrenme

KRANYAL MR İNCELEME TEKNİK

Aksiyel planda 5 mm kesit kalınlığında T2 ağırlıklı (TSE 441/99) aksiyel planda 5 mm kesit kalınlığında T1 ağırlıklı (SE 690/14) koronal planda 4 mm kesit kalınlığında T2 ağırlıklı (TSE 5400/99

9 SAGİTTAL PLANDA 5 MM KESİT KALINLIĞINDA t1 AĞIRLIKLI (se 600/14) aksiyel planda 5 mm kesit kalınlığında FLAIR (TIRM 9000/119/2000) BULGULAR

Parietalde skalpin hemen altında sağital kesitlerde en geniş yerinde 25.8*7 mm boyutlarında lipom ile uyumlu yumuşak doku kitlesi izlendi.

sağ temporalde skalpte 17*8 mm boyutlarında sebase kist ile uyumlu görünüm saptandı.
sol vertebral arter sağa oranla oranla hafif ince görünümündedir.
beyin parankiminde patolojik sinyal intensinde lezyon saptanmadı.

intrakranial ana arterial yapılarda akım mevcuttur.kavernöz sinüsler simetrik ve açıktır.pontoserebellar açı sisternaları simetrik normal genişliktedir.bileteral 7-8 sinir kompleksinin sisternal ve kanaliküler komponentlerikontrastsız inceleme sınırları içinde simetrik ve tabi görünümdedir.membranöz labyrint tabidir.sellar parasellaryapılar normaldir.orbital yapılar normaldir.kranioservikal bileşke normaldir.

Cevap

Cevap Bekleniyor

11 yorum “mr sonucu öğrenme

  1. zeynep

    Intrakranial ana arterial yapilarda akim gorulm ektedir.Dural sinusler aciktir.mezensefalon.pons.medulla oblongatayave serebellar hemisferik sulkuslar dogaldir nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>