SAĞ İNGUİNAL ORŞİEKTOMİ

Merhaba hocam. bir yakınım testiste ağrısız şişlik, sert kitle şikayeti ile muayene oldu ve testis tümörü teşhisi ile aynı gece ameliyata alındı. 1 gün daha hastanede yatırılarak sonraki gün taburcu edildi. Ameliyatla alınan sağ yumurta ve dğer parçaların patoloji sonuçları geldikten sonra tomografi istendi. Tomografi sonucundan sonra, doktor “hastaya takip protokolü uygun görüldü” diye imzalı bir kağıt verdi. Yapılan tetkiklerin sonuçlarını ayrıntılı biçimde gönderiyorum.

AMELİYAT RAPORU:

İNGUİNAL ORŞİEKTOMİ (Tek Taraflı)
TANI:SAĞ TESTİKÜLER SERT KİTLE
TEDAVİ: SAĞ İNGUİNAL ORŞİEKTOMİ

Spinal anestezi altında litotomi pozisyonunda gerekli sterilizasyon ve örtünümü takiben yaklaşık 1 cm sol yüksek inguinal kesi yapıldı. katlar usulune uygun olarak geçildi ve spermatik kanal açıldı. Kord bulundu ve bab cock ile tutuldu ve penröz dren ile askıya alındı. spermatik kord ulaşılabilen en distal kısımdan 3 yerinden klemplendi ve kesildi. testis skrotumdan doğrultuldu çevre dokulardan serbestleştirildi. Gubernakulum 1 numara ipek ile ve kesildi. Spermatik kord 1 numara Vicryl ile sütürlü ve 1 numara ipek ile 2 kere serbest bağlandı. Kanama kontrolü yapildi. Spermatik kanal 2/0 Vicryl ile kontinue kapatıldı. Cilt altı 2/O Vicryl ile ve cilt 3/O prolen ile subkütiküler sütüre edildi ve işleme komplikasyonsuz son verildi.
PATOLOJİ RAPORU:

Klinik ve Laboratuvar Bilgileri/Ön Tanı: Sağ testis (orşiektomi materyali) Seminom?
Makroskopik Bulgular:1-Üzerinde 7 cm uzunlugunda, 1 cm capında spermatik kord bulunan 13,5X6,2X6 cm olculerinde krem renkte ici sıvı ile dolu, gergin ve şiş görünümde kistik doku parçası. Kesitinde içinden sarı-şeffaf renkte sıvı boşaldı ve 5X3X3 cm ölçülerinde düzgün sınırlı testis dokusu izlendi. testis dokusunda 3,5X2,5X2,4 cm ölçülerinde açık krem renkte yer yer kanamalı hafif sert kıvamda testis kapsülüne bitişik görünümde solid lezyon izlendi. Bir kısmı 7P, 5B, 5K işleme alındı.
SK(spermatik kord cerrahi uç): Bir kısmı 2P, 2B, 2K işleme alındı.
2-En büyü?ü 5X3X0,6 cm ölçülerinde krem renkte membranöz görünümde, ortanca parça 3X2,4X1 cm ölçülerinde sarı-kahverenkte, en küçüğü 2X1,7X0,7 cm ölçülerinde açık kahverenkte toplam üç adet elastik kıvamda düzensiz doku parçası. Bir kısmı 6P,5B,5K işleme alındı.
1-2(Büyük parça):Bir kısmı 3P,2B,2K
3-4(Ortanca parça):Tamamı 2P,2B,2K
5(Küçük parça): Tamamı 1P,1B,1K işleme alındı.

TANI:
1- Seminom
Sağ orşiektomi
2- Yumuşak doku parçaları
Biyopsi.

AÇIKLAMA: 1. Spermatik kord cerrahi uçta tümör izlenmedi. Tümör testis kapsülünü infiltre etmiş; kapsülü aşmamıştır. Tümörde nekroz mevcuttur.Lenfovasküler invazyon saptanmamıştır. Epididime infiltrasyon saptanmamıştır.
RADYOLOJİ:

TANI: C62-TESTİS MALİGN NEOPLAZMI
BT.TORAKS

Çok sıralı spiral BT ile; Toraksın, abdomen ve pelvisin, transaksiyal planda, İVKM enjeksiyonu sonrası, oral opak madde verilerek alınan kesitlerinde:

Mediastunumda küçük ve büyük vasküler yapılar normal opaklaşmaktadır.
Trakea orta hatta ve normal boyutadır. Trakea bifürkasyonu ve proksimalleri itibarıyla her iki ana bronkus normaldir.
Ösefagus normal izlenmektedir. Kalp konfigürasyonu tabiidir.
Mediastende patolojik boyutta lenf nodu yoktur.
Akciğer parankim penceresinde yapılan incelemede, her iki taraf bronkovasküler dallanma ve akciğer havalanma sahaları normaldir.
Karaciğer büyüklüğü, kenar yapısı, parankim dansitesi normal olup, yer tutan lezyon yoktur. Hepatik ve portal vaskülarite tabiidir.
Dalak büyüklüğü, kenar yapısı, parankim dansitesi normal olup, yer tutan lezyon yoktur. —- DALAK HİLUSU KOMŞULUĞUNDA DALAK İLE İZODENS AKSESUAR DALAK İZLENDİ….

Safra kesesi büyüklüğü, kenar ve iç yapısı normaldir.
Pankreas büyüklüğü, doku dansitesi normaldir.
Her iki böbrek büyüklüğü, kenar yapısı, parankim kalınlığı ve opaklaşması ile sinüzal dansite ve kaliseal opaklaşma normaldir. Her iki üreter opak olarak izlenebilmektedir. —— SAĞDA İKİ ADET, AORTADAN BİRBİRİ KOMŞULUĞUNDA ÇIKAN RENAL ARTER MEVCUTTUR…….
SOL SÜRRENAL BEZ GÖVDE KESİMİNDE 14×10 MM ÇAPINDA NODÜLER GÖRÜNÜM İZLENMİŞTİR. (ADENOM?, METASTAZ??).
Periton alanları ve opaklaşan bağırsak segmentleri normaldir.
Retroperitoneumda, portal ve diğer paravasküler alanlarda patolojik boyutta lenf nodu yoktur.—– ORTA HATTA MEZENTERİK YAĞ PLANLARI İÇERİSİNDE MİLİMETRİK BOYUTLARDA 3-4 ADET LENF NODU İZLENMİŞTİR. PARAAORTİK VE PARAİLİAK ALANLARDA PATOLOJİK BOYUT VE GÖRÜNÜMDE LENF NODU İZLENMEDİ.———
Mesane saha ve kenarları ile paravezikal sahalar normaldir.
Prostat ve seminal veziküller normaldir.
—-SAĞ İNGUİNAL KANALDA HİPODENS SIVI İZLENMİŞTİR.(postop).
Radyoloji sonucunda —– ile başlayan, büyük harfle yazılı bölümlere biraz kafamız takıldı. bir sıkıntımı var acaba? yorum yaparsanız seviniriz. Kolay gelsin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>