TİROİD BİYOPSİ – PATALOJİ SONUCU

Ben 21 yaşında bir bayanım boynumdaki şişikler nedeniyle hastaneye basvurdum ve biyopsi yapıldı.sonucunu sizde değerlendirirseniz sevinirim.

Makroskopik Bulgular:
4 adet boyasız preparat

Mikroskopik Bulgular:
1-Yayma preparatlarda zeminde kan elemanları arasında bir preperatta daha fazla olmak üzere grup ve foliküller halinde tek tabakalı,çekilme artefaktı ve bir miktar konturlar içeren genelde düzenli tirositler görülmüştür.az sayıda tirositlerde nükleer konturlar hafif düzensizdir.Zeminde ayrıca kolloid,lenfositler,makrofajlar ve kaba amorf kalsifikasyon partikülleri izlenmiştir.Bulgular ön planda benign lehine olmakla birlikte beraber gönderilen 2 kodlu pozitif İİAB materyali dikkate alındığında klinik şüphe ve endikasyon varsa farklı lokalizasyondan İİAB tekrarı önerilir.

2-Yaymalarda eritrositler,lenfoid elemanlar,polimorf nüveli lökositler,makrofajlar arasında kalabalık gruplar halinde nükleusları iri ve yer yer düzensiz konturları mevcut ‘groove’ ve inklüzyon benzeri yapılar içeren tirositler ile az miktarda kolloid görülmüştür.Yaymalardaki hücrelerin çoğu tümör hücrelerinden oluşmaktadır.Zemindeki hücreler tipik lenf nodu yapısını yansıtmamaktadır.İİAB’ nin lokalizasyonu lenf nodu ile uyumlu ise karsinom metastazı(ön planda tiroidin papiller karsinomu)düşünülmektedir.Metastaz veye primer tiroid nodülü olup olmadığına ilişkin klinik ve laboratuvar bulguları eşliğinde değerlendirilmesi önerilir.

4 yorum “TİROİD BİYOPSİ – PATALOJİ SONUCU

 1. ahmet

  Annemin patoloji raporu Klinik tanı MNG.klinik özet. Sol lobdaen buyugu inferiorda40x30mm boyutundaUSG eşliginde İİAB MAKROSKOPİK bulgular 5lam hazır (3HE+1PAP+1giamsa) MİKROSKOPİK bulgular=Hemorajik zemindeoval uniform görünümünde trosit guruplar izlendi TANI=BENİGN SİTOLOJI tiroit Sol Lobdaki Büyük NodülİİAB) nedir

 2. celil

  yapılan tiroid biopsisinde :bol miktarda tirositler,az sayıda lenfosit ve histiosit mevcuttur tanısı çıktı…
  sizce problem var mı…

 3. seyit

  klinik özet mikroskopi
  1.. sol kolon= en büyüğü 0.3cm çapta 3 adet endoskopik biyopsiden 3p 1k
  2… sol kolon= 0.3 cm çapta bir adet endoskopik biyopsiden 1p 1k
  3.. rektum=0.3 cm çapta bir adet endoskopik biyopsiden 1p 1k
  1…mikroskopi tanı: tubüler adenom (hafif derece displazi)
  sol kolon
  polipektomi
  2….mikroskopi tanı: tubüler adenom (hafif derece displazi)
  sol kolon
  polipektomi
  3..tubuler adenom(haif derecede displazi)
  rektum
  polipektomi
  epikriz=her üç lezyonunda tabanında normal kolon mukozası mevcuttur

 4. İlgili doktorumuz en kısa sürede size ayrıntılı bir cevap verecektir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>