Etiket arşivi: servikal

Servikal dorokal ve abdominal özofagus

mide filmi çektirdim sonuç daha sonra ama bana verilen kağıtta şöyle yazıyor
servikal dorokal ve abdominal özofagus bulundu z çizgisi 40cm geçildi fundus korpus ve antrum mukozası hiperemik ve ödemli bulundu pilor santralize ve fonksiyone bulundu bulbus ve duodenum 2. kıtada özellikle saptanmadı hiatus endeskopu sarıyordu
sonuçları 15 gün sonra alırsınız dediler bilgilendirirseniz memnun olurum

Cevap Servikal dorokal ve abdominal özofagus yazısına devam et

servikal lordozda düzleşme

merhaba hocam benim boyun için çektirdiğim mr sonucum : servikal lordozda düzleşme mevcut,aks normaldir. servikal ve inceleme alanına giren torakal spinal kord kalınlığı ve intensitesi normaldir.servikomedüller bileşke,mezensefalon,pons, bulbus,kesitlere dahil serebeller hemisferler,vermis ve 4.ventükül normaldir.servikal spinal kanal normal genişliktedir. paravertebral ve paraspinal yumuşak dokular normaldir. vertebra posterior elemanlarında patoloji saptanmamıştır. servikal ve inceleme alanına giren torakal vertebra korpus sinyal intensiteleri ile yükseklikleri normaldir.atlantoaksiyal eklem mesafesi ve odontoid proçes normal görünüme sahiptir. prespinal alan normaldir. C3-4 düzeyinde disk mesafesi ve sinyal intensitesi normaldir. diskte bulging veya herniasyon saptanmamıştır.tekal kese,medülla spinalis ve sinir köklerine bası izlenmemiştir.ön subaraknoid mesafe ve nörol foramenler normal genişliktedir.faset ve unkovertebral eklemler ile ligamentum flavumlar normaldir. C4-5 düzeyinde disk mesafesi ve sinyal intensitesi normaldir. diskte bulging veya herniasyon saptanmamıştır.tekal kese,medülla spinalis ve sinir köklerine bası izlenmemiştir.ön subaraknoid mesafe ve nörol foramenler normal genişliktedir.faset ve unkovertebral eklemler ile ligamentum flavumlar normaldir.C5-6düzeyinde disk mesafesi ve sinyal intensitesi normaldir. diskte bulging veya herniasyon saptanmamıştır.tekal kese,medülla spinalis ve sinir köklerine bası izlenmemiştir.ön subaraknoid mesafe ve nörol foramenler normal genişliktedir.faset ve unkovertebral eklemler ile ligamentum flavumlar normaldir. C6-7 düzeyinde disk mesafesi ve sinyal intensitesi normaldir. diskte bulging veya herniasyon saptanmamıştır.tekal kese,medülla spinalis ve sinir köklerine bası izlenmemiştir.ön subaraknoid mesafe ve nörol foramenler normal genişliktedir.faset ve unkovertebral eklemler ile ligamentum flavumlar normaldir. gittiğim doktor fıtık olmadğını söyledi kas gevsetici kullanıyorum ağrım devam ediyor. yardımcı olup fikir verirseniz sevirim. iyi çalışmalar..

Cevap servikal lordozda düzleşme yazısına devam et

SERVİKAL EMAR İNCELEMSİNDE

SERVİKAL EMAR İNCELEMSİNDE
sagital ve aksial planda SE T1 FSE T2 ağırlıklı sekanslar alınmıştır.
Servikal lordoz düzleşmiştir.
Servikal lordoz yükseklikleri konfigürasyonu ve kortikomedüller sinyal intensiite dağılımları tabidir.
C4-5 intervertbral disknde anterior subaraknoidal mesafeyi daraltan ancak kord basısı oluşturmayan diffüz bulging izlenmiştir.
C5-6 diskinde anterior subaraknoidal mesafeyi daraltan ve spinal korda bası oluşturmayn diffüz bulging izlenmiştir.
Servikal spinal kord konturları genşliği ve sinyal yoğunluk paterni tabiidir.
Servikal spinal kanal genişliği fizyolojk sınırlar içerisindedir.
Bilateral nöral foramenler doğaldır.

Cevap
Gönderildi

servikal mrg

servikal mrg
teknik:Segittal t2w, t1w, aksiyel gradient t2*
inceleme:
servikal aks düzleşmiştir.
vertebra korpus yükseklikleri dogaldır.
vertebra kobrus sinyalleri dogaldır.
intervertebral disk aralıkları ve sinyalleri dogaldır.
intervertebral disk konfigürasyonları dogaldır.
c5 ve c6 vertevra korpusları düzeyinde syrinks kavitesi izlenmektedir.

Cevap
Gönderildi

SERVİKAL VERTEBRA MR TETİĞİ

SERVİKAL VERTEBRA MR TETİĞİ BULGULAR Fizyolojik servikal lordozda düzlrşme vetersaçılanma mevcuttur.Tümdüzeylerde disk sinyal yoğunlukları T2ağırlıklı imajlarda dejenerasyona bağlı azalmıştır C3-C4düzeyinde diffüz bulging veters açılanmaya bağlı anterior subaraknoit mesafe obliteredir.Nöral foramen girişleri minimal daralmıştır tekal kese soldasinir kökü minimal irritedir. C4-C5 düzeyinde diffüz bulging veters açılanma ile birlikte santral disk protrüzyonu anterior subaraknoid mesafeyi parasiel oblitere etmektedir.Nöral foramen girişleri hafif daralmıştır Tekal kese çıkışında sinir kökü irritedir.Spinal kanal parsiyel daralmıştır. C5-C6 düzeyinde diffüz bulging ve ters açılanma ile birlikte santral disk protrüzyonu anterior subaraknoid mesafeyi oblitere etmektedir.Nöral foramen girişleri parsiel daralmıştır.Tekal kese çıkışında bilateral sinir köklerine bası mevcuttur.Spinal kanalda parsiyel daralma izlenmektedir. AÇIKLAMALARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞŞEKÜR EDİYORUM BAŞARILAR DİLLERİM

Cevap
Gönderildi

sol servikal zincirde 11×4.5 mm boyutlarında

Merhabalar.
Benim 9 yaşındaki oğlumun boynunda bir şişlik fark ettik, ilk gittiğimiz hastane ultrason sonucu (26 mart 2013)

Bilateral patoris ve submandibüler gland normal boyutlardadır. Parankim eko paternleri doğal olup parankimleri homojendir.
Servikal ana vasküler yapılar, yumuşak doku planları doğaldır.
Sağ servikal zincirde en büyüğü submandibuler bölgede 23 x 10 mm boyutlarında kenarları konglomere gösteren lenf nodu izlenmiştir.
Sol servikal zincirde en büyüğü 24×7 mm boyutlarında yağlı hilusu seçilen oval şeklini koruyan reaktif karakterde birkaç adet lenf nodu izlenmiştir.

16 NİSAN 2013 tarihili başka bir ultrason sonucu;

Tiroid bez lobu boyutları normaldir.
İsthmus normaldir.Tiroid bezi konturları doğaldır.
Parankim eko paterni homojendir. Eko şiddeti doğaldır.
Gland içerisinde solid ya da kistik yapıda nodüler lezyon saptanmadı.

Her iki submandibuler bölgede ve servikal zincirde büyüklükleri sol submandibuler bölgede 16×8 mm boyutlarında, sol servikal zincirde 11×4.5 mm boyutlarında olmak üzere multıpl, bazılarının ekojen hilusu seçilebilen lenf nodları izlendi.
Sağ submandibuler bölgede konglomerasyona eğilim gösteren büyüklükleri 16×7 mm boyutlarında ölçülen birkaç adet lenf nodu dikkati çekti.
Submental bölgede sağda hastanın şişlik tarif ettiği alanda 10×6 mm boyutlarında yüzeysel yerleşimli hipoekoik lenf nodu izlenmiştir.

Lütfen bunlar ne demektir, ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Hipoekoik lenf nodu internet üzerinde iyi şeyler yazmıyor. Lütfen yardımcı olunuz. İyi çalışmalar.
Cevap
Gönderidl

servikal zincirde büyüklükleri sol

Benim 9 yaşındaki oğlumun boynunda bir şişlik farkettik, ilk gittiğimiz hastane ultrason sonucu(26 mart 2013)

Bilateral patoris ve submandibüler gland normal boyutlardadır. Parankim eko paternleri doğal olup parankimleri homojendir.
Servikal ana vasküler yapılar, yumuşak doku planları doğaldır.
Sağ servikal zincirde en büyüğü submandibuler bölgede 23 x 10 mm boyutlarında kenarları konglomere gösteren lenf nodu izlenmiştir.
Sol servikal zincirde en büyüğü 24 x 7 mm boyutlarında yağlı hilusu seçilen oval şeklini koruyan reaktif karakterde birkaç adet lenf nodu izlenmiştir.

16 NİSAN 2013 tarihili başka bir ultrason sonucu;

Tiroid bez lobu boyutları normaldir.
İsthmus normaldir.Tiroid bezi konturları doğaldır.
Parankim eko paterni homojendir. Eko şiddeti doğaldır.
Gland içerisinde solid ya da kistik yapıda nodüler lezyon saptanmadı.

Her iki submandibuler bölgede ve servikal zincirde büyüklükleri sol submandibuler bölgede 16 x 8 mm boyutlarında, sol servikal zincirde 11 x 4.5 mm boyutlarında olmak üzere multıpl, bazılarının ekojen hilusu seçilebilen lenf nodları izlendi.
Sağ submandibuler bölgede konglomerasyona eğilim gösteren büyüklükleri 16 x 7 mm boutlarında ölçülen birkaç adet lenf nodu dikkati çekti.
Submental bölgede sağda hastanın şişlik tarif ettiği alanda 10 x 6 mm boyutlarında yüzeysel yerleşimli hipoekoik lenf nodu izlenmiştir.

Lütfen bunlar ne demektir, ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz. Hipoekoik lenf nodu internet üzerinde iyi şeyler yazmıyor. Lütfen yardımcı olunuz. İyi çalışmalar.

Cevap
Gönderildi